VANDENHOVE

Op 29 november 2016 is de kunstcollectie van de Luikse Architect Charles Vandenhove (1928°) geschonken aan de UGent, tegelijk met een gebouw, het Vandenhove-paviljoen, dat door hem is ontworpen, en opgeleverd wordt eind 2017. De UGent heeft een Studiecentrum opgericht (VANDENHOVE), gehuisvest in het Paviljoen, om onderzoek- en onderwijsactiviteit op het gebied van kunst en architectuur te organiseren, en de kunstcollectie te beheren en te valoriseren. In het gebouw is een promotiezaal-auditorium ingericht, een werkruimte, en een tentoonstellingszaal.

De activiteiten van VANDENHOVE starten begin 2018. Naast een lezingenprogramma en onderwijsactiveiten georganiseerd i.s.m. de Vakgroep Kunstwetenschappen wordt een vast programma van onderzoekstentoonstellingen gecombineerd met kortlopende initiatieven en proefopstellingen. Als tentoonstellingen in 2018 zijn onder meer gepland: 'Franse schilderkunst in de collectie Vandenhove', 'Variétés 1928-1930 (Een Tijdschrift)', en 'Architect Louis Roelandt: het archief'.

Het dagelijks bestuur van VANDENHOVE bestaat uit Bart Verschaffel (FEA), Steven Jacobs (FLW) en Wouter Davidts (FEA/FLW).

Gerelateerde inhoud