4e generatie waterdichtheid

Tot nu toe, werden er reeds drie strategieën toegepast om ervoor te zorgen dat regenwater niet kan infiltreren doorheen gevels van gebouwen, namelijk een massa-buffer strategie, een ééntrapsdichting of een strategie met een 'perfecte' afdichting en een tweetrapsdichting of een gedraineerde strategie. Toch blijft infiltratie van regenwater en vocht nog steeds de meest voorkomende oorzaak van schade. Meer bepaald ter hoogte van raamaansluitingen, voegen tussen gevelelementen of bij buitengevelisolatiesystemen komen er nog vaak problemen voor.

Het doel van dit onderzoeksproject is om inzicht te krijgen in de infiltratiedebieten die kunnen verwacht worden voor verschillende gevelsystemen en verschillende gebreken. Deze infiltratiedebieten kunnen dan vervolgens gerelateerd worden aan de nodige drainagecapaciteit van het systeem. Gebaseerd op deze kennis, kunnen kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen opgesteld worden, dewelke de basis kunnen vormen voor nieuwe waterdichtheid concepten. Bijkomend kunnen meer efficiënte en onderbouwde keuzes gemaakt worden bij het ontwerp en de plaatsing van waterdichtheid systemen.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2016
Onderzoeker: Stéphanie Van Linden

Gerelateerde inhoud