Boma 1880-1920. Koloniale hoofdstad of kosmopolitische handelspost?

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bezit bijzonder uitgebreide fotocollecties. Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling “Het geheugen van Kongo. De koloniale tijd” (2005), dook een reeks foto’s op die een ongekende blik bieden op Boma, de eerste hoofdstad van de Kongo Vrijstaat, rond 1900. Op vraag van Valérie Sandoz, toenmalig hoofd van de museologische dienst, maakte Johan Lagae i.s.m. oud-studenten Thomas De Keyzer en Jef Vervoort een multimediapresentatie die een 100-tal van deze beelden ontsloot.

De presentatie was opgebouwd rond vier thema’s: bezoek / hoofdstad / samenleving / geweld, en wierp zo nieuw licht op de complexe stedelijke realiteit in Boma anno 1900. Beelden van gebouwen en sites, maar ook portretten van diverse stadsbewoners brachten de spanning naar voor die Boma anno 1900 kenmerkte, toen haar rol verschoof van een reeds lang bestaande kosmopolitische handelspost naar die van hoofdstad van het Belgische koloniale territorium

Project info

Onderzoeksgroep: Architectuurtheorie en -geschiedenis
Startdatum: 2004
Onderzoekers: Johan Lagae, Thomas De Keyser en Jef Vervoort

Foto's

BOMA-2.jpg
BOMA-3.jpg
BOMA-4.jpg
BOMA-5.jpg
BOMA-6.jpg
BOMA-7.jpg
BOMA-8.jpg