Europese architectuur buiten Europa

Van 2010 tot 2014 liep onder leiding van Mercedes Volait (INHA, Parijs) en Johan Lagae een door Europa gefinancierde COST-actie (IS0904) "European Architecture beyond Europe: Sharing Research and Knowledge on Dissemination Processes, Historical Data and Material Legacy (19th-20th centuries)". Naast koloniale architectuur vormde ook de bouwproductie die resulteerde uit migratiestromen of transnationale expertisenetwerken onderwerp van studie en debat.

Deze actie leidde tot de uitbouw van een internationaal netwerk van onderzoekers uit meer dan 15 Europese landen en partnerlanden als Australië, Argentinië, Algerije en Israël. Behalve een jaarlijkse conferentie, diverse thematische workshops en enkele training schools, faciliteerde de actie ook de internationale mobiliteit van voornamelijk jonge onderzoekers. De actie resulteerde in de oprichting van een online, open access tijdschrift met de naam ABE-journal, dat recent werd opgenomen in het online academische platform revues.org.

Project info

Onderzoeksgroep: Architectuurtheorie en -geschiedenis
Startdatum: 2013
Onderzoekers: Johan Lagae, Mercedes Volait (INHA), Kim De Raedt, Sofie Boonen, Luce Beeckmans, ...