Uitgeverijen

Binnen de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw zijn twee publicatie-initiatieven gegroeid.

Vlees & Beton

Vlees & Beton is een reeks van boeken, monografieën, catalogi en bijzondere uitgaven over architectuur, onder redactie van professor Mil De Kooning. Sinds 1984 werden een tachtigtal nummers uitbracht, onder meer debuten van belangwekkende critici en theoretici en overzichtswerken en monografieën over de naoorlogse Belgische architectuur.
Publicaties in de serie 'Vlees en Beton"
Meer informatie:

A&S/books

A&S/books is een uitgeverij die sinds 2003, binnen en buiten het kader van de vakgroep, boeken publiceert over architectuur en beeldende kunst. Enkele doctoraten van onderzoeksmedewerkers werden op die manier gepubliceerd, naast essaybundels, tentoonstellingscatalogi en overzichtswerken.
A&S/books wordt verdeeld door Exhibitions International (Leuven).

Meer informatie: www.andsbooks.ugent.be en www.exhibitionsinternational.be