design.duurzaamheid

Doelstelling

  • Ontwikkeling en validering van methodologieën voor evolutionaire / open-ended socio-technische product-service-systemen
  • Een duurzamere toekomst door middel van cybernetische, transdisciplinaire, op de realiteit gerichte en op samenwerking gebaseerde benaderingen.
  • Positieve verandering ontwerpen, observeren en anticiperen

beeld sustainability

Duurzaamheid aan onze faculteit

"Binnen onze faculteit vormt duurzaamheid een belangrijke focus en dit zowel binnen ons onderzoek als binnen ons onderwijs. Ook in ons onderwijs Industrieel Ontwerpen kan duurzaamheid gezien worden als een rode draad, die is opgedeeld in een veelheid aan vakken variërend van het eerste tot het laatste jaar (inclusief de masterproef). In het filmpje hieronder geven we enkele mooie voorbeelden waarbij ook onze focus vanuit productontwikkeling en ons onderzoek naar aplicaties van Biomateriaal in beeld werd gebracht.

Bio-Makerspace

Materialen kweken in plaats van ze te ontginnen? Het Bio-Makerspace is een nieuwe creatieve ruimte in onze ontwerpwerkplaats in Campus Kortrijk. Hier kunnen studenten en bedrijven het basisprincipe van Design for a Circular Economy leren toepassen door prototypes te maken en te experimenteren met DIY, biogebaseerde en circulaire materialen. Het laboratorium is medegefinancierd door Vlaanderen Circulair.

alles over het Bio-Makerspace

Materialen

Projecten rond duurzaamheid

Doctoraatsonderzoek

INTERREG - Lerend netwerk biobouwers

Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector. Hierin staan hout en biocomposieten, als voorbeelden van biocirculaire materialen, centraal en wordt aandacht besteed aan ecologisch systeemdenken en ‘21e-eeuwse vaardigheden’ zoals probleemoplossend denken, leiderschap en multidisciplinair samenwerken. 

5 Vlaamse en Nederlandse partners gaan, samen met vele stakeholders uit de bouwsector, tot het einde van 2022 werken aan deze toekomstbestendige, innovatieve onderwijsmethode. Daarvoor worden hiaten tussen vraag en aanbod in kaart gebracht en grensoverschrijdende pilots ingericht waarin nieuwe methodes worden getest. Aan de pilots zullen zowel bachelor studenten als professionals deelnemen. Het beoogd resultaat is een roadmap waarlangs relevante opleidingen hun bestaande curricula kunnen door ontwikkelen.

Logo Interregbiobouwers 

PROTOTYPING CIRCULAIR: Circulair prototypen met behulp van bio-gebaseerde en /of digitale productie

In Prototyping Circulair introduceerden we in ons onderwijsprogramma, en ook in ons ontwerpatelier, tools en methodieken om te ontwerpen voor een Circulaire Economie. Samen met bedrijven die afvalstromen aanleveren, hebben we studenten getriggerd in het maken van prototypes en het experimenteren met DIY, bio-gebaseerde en circulaire materialen. Resultaat van dit project is de creatie van ons BioFabLab en de formulering van onze leerlijn over ontwerpen voor duurzaamheid. Het project is in samenwerking met GLIMPSSwitchrs en werd gefinancierd door Vlaanderen Circulair.

Prototyping Circulair

Circular sprint / Crafth

Het Circular sprint project behandelt Circulaire Economie op multidisciplinaire en projectmatige manier. Het evenement daagt promovendi, professionele ontwerpers en bedrijven met een brede achtergrond uit om Additive Manufacturing technologieën (AM) en Circular Design (CD) te combineren om specifieke ontwerpproblemen of uitdagingen met betrekking tot de implementatie van een meer circulaire economie aan te pakken.

Logo Crafth EIT-RawMaterials Logo

Workshops in het thema duurzaamheid

In deze workshop leggen we de belangrijkste concepten uit en doen we samen met bedrijven enkele oefeningen binnen hun eigen bedrijfscontext. Vervolgens passen we de toegelichte concepten toe op een casus van het bedrijf met als doel kansen te identificeren en te helpen bij het formuleren van doelstellingen.

Publicaties

Contact

Contacteer ons via design.nexus@ugent.be voor uw vragen of projecten rond duurzaamheid.