Onderzoek

Wie we zijn

De design.nexus onderzoeksgroep van UGent Campus Kortrijk wenst bruggen te bouwen tussen onderwijs, duurzaamheid en industrie in het domein van technologiegedreven ontwerpen en veranderprocessen van innovatieve product-/dienst- en consumptie-/productiesystemen. De groep implementeert interdisciplinaire ontwerpstrategieën en praktijkvoorbeelden samen met de industrie en organisaties uit de publieke en private sector.

Wat we doen

design.duurzaamheid

De lens .duurzaamheid houdt zich bezig met de negatieve gevolgen die voortvloeien uit industriële productie en productontwerp. Het onderzoekt en experimenteert met nieuwe manieren om een duurzamere toekomst teweeg te brengen door zich bezig te houden met diverse co-design activiteiten.

design.industrie

design.industry voert multidisciplinair toegepast onderzoek uit rond het ontwerpen voor nieuwe digitale en/of biogebaseerde processengepersonaliseerde, veranderende  en schaalbare productiesystemen

design.empowerment

Het onderzoeksprogramma ‘design for empowerment’ omvat drie centrale doelstellingen: (1) inclusive design, (2) design for futures & (3) design for impact.

design.onderwijs

Binnen design.onderwijs gaan we praktische uitdagingen uit het echte leven effectief in de leeromgeving integreren door middel van probleem- en projectgebaseerd leren en afgestemd op de eisen van het bedrijfsleven.

Onderzoekslabo's

Learning Lab

In ons Learning Lab wisselen we kennis uit over onderwijs- en leermethodes en bieden we trainingen aan voor industrie en academische partners door het implementeren van op design gebaseerde methodologieën, zoals de Design Thinking methodologie en spelgebaseerd leren.

Learning-lab

Bio-Makerspace

Het BioFabLab is een nieuwe creatieve ruimte waar studenten en bedrijven het basisprincipe van Design for a Circular Economy leren toepassen door prototypes te maken en te experimenteren met DIY, biogebaseerde en circulaire materialen.

Materialen

Computational Design & Fabrication Lab

In dit lab exploreren en combineren we de nieuwste digitale ontwerptechnieken met digitale productietechnieken. We exploreren deze digitale technieken om van hieruit de opportuniteiten naar nieuwe ontwerpen te identificeren.

Beeld computational design

Labo Digitale Ontwerptools

In ons labo Digitale Ontwerptools onderzoeken we hoe we bestaande digitale tools zoals Virtual Reality zo efficient mogelijk kunnen inzetten in het ontwerpproces.

Virtual Reality

Labo Productontwerp voor nieuwe industriële productie (Industry 5.0)

In ons labo design voor nieuwe industriële productie gaan we kijken hoe we producten en product-systemen kunnen ontwerpen zodat deze eenvoudig en efficient geproduceerd kunnen worden in de maakbedrijven van vandaag en van morgen. 

industrie-beeld

Labo Medische Productontwikkeling

In ons labo Medische Productontwikkeling onderzoeken naast technische aspecten ook de interacties met de patiënten, dokters, verpleegkundigen, etc. met als doel het meest optimale medische product-systeem te ontwerpen. 

Breastboard, an example of medical productdesign

Overzicht en extra info over deze labo's onder dienstverlening

Onderzoeksprojecten & doctoraatsonderzoek

VLAIO - TETRA: Ontwerp voor intuïtieve en kosteneffectieve assemblage

In dit project gaan we in samenwerking met verschillende bedrijven de “design for assembly meaning (DFAM)” methodiek gaan verfijnen en afstemmen op diverse bedrijfscontexten. De methodiek is erop gericht om assemblages eenvoudiger maar ook intuïtiever te maken voor operatoren. De interactie van de operator met het te assembleren product staat hierin centraal. Het eenvoudig demonteren met het oog op duurzaamheid en onderhoud van de producten komt ook aan bod.

INTERREG - Lerend netwerk biobouwers

Ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector. 

Logo Interreg biobouwers

PROTOTYPING CIRCULAIR

Circulair prototypen met behulp van bio-gebaseerde en /of digitale productie.
Prototyping Circulair

T-CREPE / Erasmus +

Textiel engineering voor co-creatie paradigmas in het onderwijs

Circular sprint / Crafth

Additive Manufacturing (AM) voor een circulaire economie

Logo CrafthEIT-RawMaterials Logo

Interreg Transfirm

Ontwikkeling bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten van studenten met ondernemingsplannen

Logo Interreg

Bio-geïnspireerde orthopedische beugels

Oplossingen uit de natuur die zowel rigiditeit als mobiliteit toelaten en negatieve effecten van totale immobilsatie vermijden. 

Klik hier voor een volledige overzicht en extra informatie rond deze projecten.

Lopend doctoraatsonderzoek

Klik hier voor een volledige overzicht en extra informatie rond ons doctoraatsonderzoek.

Publicaties

Hier een overzicht van onze publicaties: