Over design.nexus

Missie

  • De referentie expertisegroep in design van de Universiteit Gent te worden
  • Focus te leggen op design als overbruggende activiteit tussen .onderwijs, .duurzaamheid en .industrie
  • Focus te leggen op technologie-gedreven productontwerp en gerelateerde processen / systemen
  • Het ontwikkelen van innovatieve product-service en consumptie-productiesystemen
  • Co-creëren van interdisciplinaire ontwerpstrategieën en best practices samen met de industrie en organisaties uit zowel de publieke als private sector.

Domein en focus

Binnen design.nexus voeren we onderzoek uit naar productontwikkeling, en dit vanuit verschillende lenzen of focuspunten

  • Vanuit de focus .duurzaamheid bestuderen de duurzaamheid van producten maar dit in een brede systeemcontext waarbij alle interacties en processen in relatie tot het product-systeem bekeken worden. 
  • Vanuit de focus .industrie onderzoeken we hoe we kunnen ontwerpen voor veranderende productiecontexten en nieuwe digitale technologieën. Hierbij hebben we niet enkel aandacht voor de mogelijkheden van deze technologiën maar ook aandacht voor de ontwerper en de mensen die werken in deze productiecontexten.
  • Daarnaast voeren we binnen .education ook onderzoek naar verschillende vormen en methodieken binnen projectgebaseerd onderwijs en specifiek binnen ontweropleidingen. Hierbij kijken we ook heel sterk naar de ideale interactie tussen studenten, bedrijven en andere organisaties.   

design.nexus-lenzen

Onderzoek

Binnen design.nexus hebben we verschillende onderzoeksprojecten lopen en voeren we ook doctoraatsonderzoek uit. Bekijk onze lopende onderzoeksprojecten op de pagina onderderzoeksprojecten.

Diensten

design.nexus kan ondersteuning bieden op heel wat verschillende manieren.  Bekijk onze verschillende diensten en samenwerkingsvormen die mogelijk zijn en onze verschillende onderzoekslabo's. 

Op zoek naar een specifiek contact of expertise? Kijk op onze teampagina.

Industrial Design Center

De design.nexus onderzoeksgroep is actief in het Industrial Design Center op de UGent Campus Kortrijk, een open living lab waar industrie, onderzoek, maatschappij en onderwijs elkaar ontmoeten en co-creëren
We volgen binnen design.nexus dan ook heel sterk een research through design methodiek waarbij we op verschillende niveaus interageren met het ontwerpproces. Dit is ook weerspiegeld in de opbouw van het Industrial Design Center.

idcIndustrial Design Center Campus Kortrijk - © UGent, foto Jonas Vandecasteele