Doctoraat Kyle Brand

POLYMATHISCHE INTERPOLATIE IN TRANSDISCIPLINAIR OPEN-ENDED ONTWERPEN

Deze doctoraatsstudie is een gezamenlijke doctoraatsstudie met de Tshwane University of Technology in South Africa

Samenvatting

Deze studie onderzoekt de concepten van 'polymathisch interpolator' ontwerp, en de kenmerken ervan die worden gedefinieerd als openheid, navigatie, en satisficing. Het is de bedoeling om real-world oplossingen te ontwikkelen in een reeks Research through Design (RtD) activiteiten om de sociotechnische uitdaging aan te gaan van het behoud van de zuidelijke grondneushoornvogel (Bucorvus leadbeateri), in het bijzonder de ontwikkeling van een kunstmatige neststrategie.

De zuidelijke grondneushoornvogel is snel achteruitgegaan en dreigt ernstig in zijn voortbestaan te worden bedreigd. Een belangrijke oorzaak van deze achteruitgang is het verlies van habitat, en dus van levensvatbare nesten. Het nestontwerp moet kunnen worden aangepast aan nieuwe en opkomende contexten en aan toekomstige scenario's. Een open ontwerpoplossing erkent deze complexiteit van het ontwerpprobleem en vermijdt een lineair proces waarbij slechts één ontwerpoplossing wordt geproduceerd. De belangrijkste oplossing zal een nieuw ontwerp zijn voor een kunstmatig nest voor de zuidelijke grondneushoornvogel dat aansluit bij en helpt bij de bredere inspanningen voor het behoud van de soort. Dit ontwerp zal streven naar een geometrische vorm die aanpasbaar is en bepaald wordt tijdens het ontwerpproces, rekening houdend met verschillende omstandigheden en verschillende belanghebbenden. De materiaalstrategie voor de nesten moet sterk genoeg zijn, maar ook biologisch afbreekbaar, zodat de nesten tegen aanvaardbare kosten kunnen worden geproduceerd. De productiestrategie zal worden afgestemd op de context en de doelstellingen van de partnerorganisatie (werken met vrijwilligers en gemeenschappen). Naast deze kernoplossing zullen tegelijkertijd vele andere afgeleide en verwante uitdagingen worden aangepakt. Deze afgeleide projecten kunnen volledig nieuwe projecten vormen, of ze kunnen zich vertakken om terug te keren en bij te dragen tot de hoofduitdaging. Dit vertakken en weer samenvoegen past bij de polymathische ontwerpbenadering, die openheid mogelijk maakt, niet alleen in de oplossingen, maar ook in de probleemidentificatie en de reikwijdte van de betrokkenheid. Aan de hand van deze onderzoeks- en ontwerpactiviteiten willen we een transdisciplinair kader ontwikkelen voor het ontwerpen van polymathische interpolatoren om sociotechnische uitdagingen met open oplossingen aan te pakken.

Kyle-1
Kyle-2
Kyle-3
Kyle-4
Contact Kyle for more info