Onderzoeksprojecten

Lopende Onderzoeksprojecten

VLAIO - TETRA: Ontwerpen voor eenvoudige en intuïtieve manuele assemblage

In dit project gaan we in samenwerking met verschillende bedrijven de “design for assembly meaning (DFAM)” methodiek gaan verfijnen en afstemmen op diverse bedrijfscontexten. De methodiek is erop gericht om assemblages eenvoudiger maar ook intuïtiever te maken voor operatoren. De interactie van de operator met het te assembleren product staat hierin centraal. Het eenvoudig demonteren met het oog op duurzaamheid en onderhoud van de producten komt ook aan bod.

VLAIO - Living Lab Hennep+

Het Vlaio project Living Lab Hennep+ wil industriële hennep letterlijk en figuurlijk opnieuw laten bloeien in Vlaanderen. Hennep is een snelgroeiend en duurzaam gewas met voordelen voor mens en milieu en verschillende toepassingsmogelijkheden in de bouw- en maakindustrie. Het Living Lab Hennep+ wil een mindset shift teweegbrengen in Vlaanderen en een circulaire waardeketen met hennep promoten en faciliteren voor de Vlaamse bouw- en maakindustrie.

INTERREG - Lerend netwerk biobouwers

Het Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector. Hierin staan hout en biocomposieten, als voorbeelden van biocirculaire materialen, centraal en wordt aandacht besteed aan ecologisch systeemdenken en ‘21e-eeuwse vaardigheden’ zoals probleemoplossend denken, leiderschap en multidisciplinair samenwerken. 

5 Vlaamse en Nederlandse partners gaan, samen met vele stakeholders uit de bouwsector, tot het einde van 2022 werken aan deze toekomstbestendige, innovatieve onderwijsmethode. Daarvoor worden hiaten tussen vraag en aanbod in kaart gebracht en grensoverschrijdende pilots ingericht waarin nieuwe methodes worden getest. Aan de pilots zullen zowel bachelor studenten als professionals deelnemen. Het beoogd resultaat is een roadmap waarlangs relevante opleidingen hun bestaande curricula kunnen door ontwikkelen.

Logo Interregbiobouwers

PROTOTYPING CIRCULAIR: Circulair prototypen met behulp van bio-gebaseerde en /of digitale productie.

In Prototyping Circulair introduceerden we in ons onderwijsprogramma, en ook in ons ontwerpatelier, tools en methodieken om te ontwerpen voor een Circulaire Economie. Samen met bedrijven die afvalstromen aanleveren, hebben we studenten getriggerd in het maken van prototypes en het experimenteren met DIY, bio-gebaseerde en circulaire materialen. Resultaat van dit project is de creatie van ons BioFabLab en de formulering van onze leerlijn over ontwerpen voor duurzaamheid. Het project is in samenwerking met GLIMPSSwitchrs en werd gefinancierd door Vlaanderen Circulair.

Prototyping Circulair.

T-CREPE / Erasmus +: Textiel engineering voor co-creatie paradigmas in het onderwijs

Het Erasmus+ (KA2) project, 'T-Crepe: Textile Engineering for co-creation paradigms in education' (t-crepe.eu) beoogt de ontwikkeling van een innovatief webgebaseerd, open-source leerplatform gebaseerd op de constructionistische leertheorie en het principe van game-based learning (cocreationplanet.eu) om de Design Thinking methodologie te onderwijzen en coaching in online omgevingen te ondersteunen.

T-crepe logo erasmus+ program

Circular sprint / Crafth

Het Circular sprint project behandelt Circulaire Economie op multidisciplinaire en projectmatige manier. Het evenement daagt promovendi, professionele ontwerpers en bedrijven met een brede achtergrond uit om Additive Manufacturing technologieën (AM) en Circular Design (CD) te combineren om specifieke ontwerpproblemen of uitdagingen met betrekking tot de implementatie van een meer circulaire economie aan te pakken.

Logo Crafth EIT-RawMaterials Logo

Interreg Transfirm

Het Interreg project "TRANSFIRM, studenten ondernemers zonder grenzen" vestigt zich in Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen. Het doel van dit in december 2018 gelanceerde project, dat tot oktober 2021 zal lopen, is de ontwikkeling te bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten door studenten met ondernemingsplannen.

Logo Interreg

Bio-geïnspireerde beugels: hoe zeepaardjes de revalidatiegevolgen van traditionele beugels kunnen oplossen

Het gebruik van braces na orthopedisch trauma impliceert vaak een strategie van totale immobilisatie van het aangetaste gewricht, met negatieve neveneffecten nadien. In dit onderzoek gaan we kijken naar oplossingen uit de natuur die zowel rigiditeit als mobiliteit toelaten en op deze manier de negatieve effecten van totale immobilsatie vermijden. 

Recent afgewerkte onderzoeksprojecten

Lopend doctoraatsonderzoek

Recent afgewerkt doctoraatsonderzoek