Vlaio Living Lab Hennep+

Algemene informatie

  • looptijd: 01-02-2023 - 31-12-2025
  • Onderzoeksdisciplines: Engineering en Technologie / Biomaterialen / Duurzame ontwikkeling
  • Financiering: Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
  • Trefwoorden: Circulaire economie, biogebaseerde materialen, Hennep, Bouw- en maakindustrie
  • Promotor: Prof. Jan Detand

Projectomschrijving

Biogebaseerde materialen zoals industriële hennep bieden een enorme opportuniteit voor de bouw- en maakindustried die moet omschakelen naar een meer circulaire industrie. Hierbij is niet alleen een transformatie nodig naar nieuwe technologieën, materialen of verwerkingsmethoden, maar vooral een verandering in mindset naar het ketendenken, circulair ontwerpen, en circulaire business modellen.

Doelen van het project

  • Een goed beeld krijgen over de actuele waardeketen rond hennep in Vlaanderen, inclusief de uitdagingen en opportuniteiten, en het netwerk van geïnteresseerde actoren.
  • Een mindset shift realiseren rond de waardeketen van hennep.
  • Opportuniteiten en meerwaarde zoeken op productniveau via de ontwikkeling van prototypes voor de bouw- en maakindustrie, om zo het potentieel van de hennepwaardeketen in Vlaanderen te demonstreren.

Contact?

voor meer informatie, mail naar design.nexus@ugent.be