Learning Lab

Wat we doen

In ons Learning Lab bespreken we onze ervaringen en wisselen we kennis uit over onderwijs- en leermethodes die geschikt zijn voor de universitaire omgeving en de markt. We houden een open dialoog met de traditionele industrie en de creatieve industrie (bv. musea) en andere Learning Labs om relevante ontwerpcurricula en afgestudeerden (die klaar zijn voor de arbeidsmarkt) te blijven leveren. We bieden trainingen aan de industrie en academische partners van niet-ontwerpdisciplines voor de nieuwste en/of gevestigde methoden voor het ontwikkelen van veerkrachtige vaardigheden en mindset door het implementeren van op design gebaseerde methodologieën, zoals de Design Thinking methodologie en spelgebaseerd leren.

Hoe we het doen

Het Learning Lab komt periodiek samen in het Industrial Design Center op onze campus in Kortrijk. We komen fysiek of digitaal samen om te praten over uitdagingen in het leren en organiseren interactieve sessies waarin we onze methodes voor lesgeven en leren testen en verfijnen.  We luisteren naar de moeilijkheden en noden van onze studenten en brainstormen met de industrie om in samenwerking opdrachten te creëren die dringende hedendaagse uitdagingen in de industrie aanpakken in de klas. We bieden opleidingsmogelijkheden en workshops waar we leermateriaal en middelen gratis en voor iedereen delen.

Learning-labLearning Lab1

Doelen

De doelen van het Learning Lab zijn: 

  • Toetsen en verfijnen van methoden die relevant zijn voor het hedendaagse onderwijs en de beroepspraktijk  
  • Het identificeren van hiaten en "blinde" vlekken in het leren in samenwerking met andere vakgebieden en niet-ontwerpdisciplines 
  • Routekaarten en goede praktijken creëren voor een betere leerervaring voor iedereen 
  • Verspreiden van nieuwe kennis via academische en populaire fora. 

Infrastructuur

  • Training over "Design Thinking" en spelgebaseerd leren
  • Workshops  
  • Besprekingen

Workshops

Design Writing Workshop

Deze tweedaagse online workshop werd in het academiejaar 2020-21 georganiseerd als onderdeel van de educatieve activiteiten van de afdeling IO en het .education-pijlerteam. Het ging over de manier waarop ontwerpers kunnen leren om hun creaties te beschrijven met behulp van de juiste terminologie en procedures, en om dit op een begrijpelijke manier te schrijven voor zowel ontwerpend als niet-ontwerpend publiek. Hands-on activiteiten en rollenspel waren methoden die gebruikt werden om het expressieve schrijfpotentieel van designstudenten te ontsluiten, zodat ze hun werk effectief en efficiënt kunnen communiceren naar het publiek. Het doel was om de silo's aan te pakken die vaak ervaren worden tussen professionals en leken in het begrijpen van ontwerpprocessen en -resultaten. Prof. Gerry Leonidas van de Reading University (UK) was de gastdocent met ervaring in academische kennisoverdracht workshops, curriculumontwerp, onderzoeksmethoden, cursusplanning, feedback en evaluatie van studenten, en het integreren van onderzoek in de praktijk.

design-writing-workshop

Contact

Contacteer het Learning Lab voor vragen, trainingen, workshops, samenwerkingen