.industrie

Doelstelling

Binnen design.nexus willen we vanuit productontwikkeling oplossingen zoeken voor verschillende uitdagingen waar maakbedrijven mee geconfronteerd worden.

Deze uitdagingen zijn:

  • Stijgende complexiteit en voortdurende verandering
  • Grotere productvariëteit, personalisering, mass customization
  • Impact van de digitale revolutie op ontwerp, productie, diensten (IoT, Industrie 5.0, slimme producten, sociale media)
  • Evolutie naar industriële, mensgerichte cyber-, biofysische systemen
  • Verbonden product-service of consumptie-productiesystemen
  • Inzicht krijgen in betrokken transformatieprocessen (arbeiders, investeringen, onderwijs en opleiding, kennis).

Focus

Productdesign voor nieuwe digitale productietechnieken

We exploreren voortdurend nieuwe digitale productietechnieken (vb. 3D-printen) en onderzoeken de opportuniteiten van deze technieken voor productontwerp. Ook het omgekeerde, namelijk welke producten net geschikt kunnen zijn voor bepaalde digitale technieken onderzoeken we.

Datagebaseerd en algoritme gestuurd parametrisch productontwerp

Data (van bijvoorbeeld gebruikers) kan via algoritmes gebruikt worden om ontwerpen parametrisch te sturen. Zo kunnen unieke ontwerpen gegenereerd worden op maat van de verworven data. Ontwerpen die ook geproduceerd kunnen worden met de nieuwe digitale productietechnieken. 

Digitale designtools

Heel wat nieuwe ontwerptools bieden ook aan ontwerpers in de industrie nieuwe mogelijkheden. We exploreren nieuwe digitale designtools (zoals virtual reality) en kijken hoe we deze tools kunnen inzetten in het ontwerpproces.

Productontwerp voor eenvoudige en intuïtieve assemblage

Heel wat producten bestaan uit verschillende componenten die geassembleerd worden. Heel vaak worden mensen ingezet voor deze assemblage. We exploreren als productontwerpers hoe we onze producten kunnen ontwerpen zodat de assemblage eenvoudiger en intuïtiever kan worden. Maar ook hoe deze gemakkelijker gedemonteerd kunnen worden, dit met het oog op herstellingen, modulariteit en duurzaamheid.

Labo's

Computational Design & Fabrication Lab

In ons Computational Design & Fabrication Lab exploreren en combineren we de nieuwste digitale ontwerptechnieken met digitale productietechnieken. We onderzoeken hoe we producten het best ontwerpen voor nieuwe digitale productietechnieken (optimalisaties van het ontwerp naar deze nieuwe technieken). Maar we exploreren ook deze digitale technieken om van hieruit de opportuniteiten naar nieuwe ontwerpen te identificeren.

Beeld computational design

Labo Digitale Ontwerptools

In ons labo Digitale Ontwerptools onderzoeken we hoe we bestaande digitale tools zoals Virtual Reality zo efficient mogelijk kunnen inzetten in het ontwerpproces. 

Virtual Reality

Labo Productontwerp voor nieuwe industriële productie (Industry 5.0)

In ons labo design voor nieuwe industriële productie gaan we kijken hoe we producten en product-systemen kunnen ontwerpen zodat deze eenvoudig en efficient geproduceerd kunnen worden in de maakbedrijven van vandaag en van morgen. Hierbij kijken we ook heel sterk naar de mogelijke interacties met het ontworpen product binnen deze context en gaan slaan we vanuit productontwikkeling de brug naar productie.

industrie-beeld

Labo Medische Productontwikkeling

In ons labo Medische Productontwikkeling onderzoeken we naast de zaken die vanuit medisch oogpunt relevant zijn voor een product (technisch) ook de interacties met de verschillende belanghebbenden (patiënten, dokters, verpleegkundigen, etc.) en dit in interactie met deze betrokkenen. Onze ontwerpmethodiek en iteratieve aanpak heeft als doel om het meest optimale medische product-systeem te ontwerpen voor deze verschillende belanghebbenden. 

Breastboard, an example of medical productdesign

Onderzoeksprojecten & doctoraatsonderzoek

VLAIO - TETRA: Ontwerpen voor eenvoudige en intuïtieve manuele assemblage

In dit project gaan we in samenwerking met verschillende bedrijven onze “design for assembly meaning (DFAM)” methodiek gaan verfijnen en afstemmen op diverse bedrijfscontexten. De methodiek is erop gericht om assemblages eenvoudiger maar ook intuïtiever te maken voor operatoren. De interactie van de operator met het te assembleren product staat hierin centraal. Het eenvoudig demonteren met het oog op duurzaamheid en onderhoud van de producten komt ook aan bod.

Bio-geïnspireerde beugels: hoe zeepaardjes de revalidatiegevolgen van traditionele beugels kunnen oplossen

Het gebruik van braces na orthopedisch trauma impliceert vaak een strategie van totale immobilisatie van het aangetaste gewricht, met negatieve neveneffecten nadien. In dit onderzoek gaan we kijken naar oplossingen uit de natuur die zowel rigiditeit als mobiliteit toelaten en op deze manier de negatieve effecten van totale immobilsatie vermijden. 

Ontwikkeling van een nieuw totale elleboogprothese design, gebaseerd op nieuwe inzichten in de anatomie en biomechanica van de elleboog.

Doel van dit onderzoek is om de anatomie en biomechanica van de elleboog beter te begrijpen en op basis van deze nieuwe inzichten een innovatief moduleerbaar implantaat te ontwikkelen.

Doctoraatsonderzoek

Publicaties