Prof. dr. Bas Baccarne

Verantwoordelijk voor de onderzoekslijn rond design.for empowerment. Onderzoeksgroep design.nexus, de onderzoeksgroep in het domein van productontwikkeling aan de Universiteit Gent, Vakgroep Industriële systemen en productontwerp (EA18), Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bas Baccarne

Contact

Focus

  • design.for empowerment
  • Inclusive design
  • design for futures
  • design for impact

Het onderzoeksprogramma ‘design for empowerment’ omvat drie centrale doelstellingen: (1) inclusive design, (2) design for futures & (3) design for impact. In het
kader van inclusive design geeft design.nexus op een verregaande manier vorm aan opkomende technologieën voor ‘human augmentation’, waarbij de klemtoon ligt op ‘toolkits for user innovation’ (‘design by humans’), ‘collaborative design’ (transdisciplinair, in cocreatie) & ‘geavanceerde mens-product interacties’. Met andere woorden, ontwerp voor inclusiviteit, met technologie als middel. In het design for futures domein onderzoekt Design.Nexus hoe ‘toekomstgericht denken’ en ontwerp elkaar wederzijds kunnen versterken We verkennen hierbij hoe ontwerppraktijken kunnen bijdragen aan het begrip en de vormgeving van toekomstige contexten (en omgekeerd), waarbij we innovatieve methodologieën ontwikkelen om aan de behoeften van een dynamische wereld te voldoen. Met betrekking tot design for impact, ten slotte, onderzoekt design.nexus hoe ontwerpinterventies kunnen bijdragen aan complexe maatschappelijke doelstellingen en hoe we waardecreatie kunnen evalueren en begrijpen (vb. aan de hand van proeftuinonderzoek). Het is vooral in deze track dat een nauwe amenwerking is met IMEC/MICT..

Publicaties