Prof. dr. Francesca Ostuzzi

Verantwoordelijk voor de onderzoekslijn rond duurzaamheid en systeemgericht ontwerpen. Onderzoeksgroep design.nexus, de onderzoeksgroep in het domein van productontwikkeling aan de Universiteit Gent, Vakgroep Industriële systemen en productontwerp (EA18), Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

afbeelding Francesca Ostuzzi

Contact

Focus

  • Duurzaamheid, circulair ontwerpen, open-ended design
  • Systeemgericht ontwerpen

Kort CV

Francesca Ostuzzi behaalde haar Bachelor in Industrial Design in 2007 en haar Master Degree in Design & Engineering in 2010, beide aan de Politecnico di Milano. In 2010 werkte ze samen met Politecnico di Milano en particuliere bedrijven aan de ontwikkeling van LCA's (Life Cycle Assessments) en werkte ze als docent bij zowel de afdeling Design als de afdeling Chemie, Materiaal en Chemische Engineering "Giulio Natta" (CMIC) in Politecnico di Milano.

In 2017 rondde ze haar PhD "Open-ended design: explorative studies on how to intentionally support change by designing with imperfection" af. Ze is verantwoordelijk docent voor de cursus "Cybernetics and Systems-oriented Design". 

Momenteel is ze als Professor verantwoordelijk voor de onderzoekslijn rond duurzaamheid in productontwikkeling, circulair ontwerpen en systeemgericht ontwerpen. Haar onderzoeksinteresses omvatten Design Research for Sustainability (R.DfS), Design Education for Sustainability (E.DfS), Open-ended Design (OeD, d.w.z. de waarde van uit de hand gelopen, ongedisciplineerde, foutvriendelijke en wabi-sabi momenten in productontwikkeling en design), nieuwe materialen en technologieën voor duurzaamheid en de toepassing van dergelijke onderwerpen in co-generatieve en open processen.

Publicaties