Karel Lesage aangesteld als gastprofessor

(17-11-2023)

Kort na de geboorte van zijn tweede kindje werd Karel Lesage aangesteld aan onze vakgroep als gastprofessor met onderzoeksopdracht. Daarnaast werkt hij vanaf nu ook (voor 80%) als stabiliteitsingenieur bij de private aannemer Stadsbader. Karel blijft academisch actief als promotor van Yiyuan en Luiza, samen met prof. Geert De Schutter. Ook daarna blijft hij de reologische ontwikkelingen in het paste lab opvolgen. Verder blijft Karel de verantwoordelijke lesgever voor het vak Ingenieursproject in tweede bachelor.