Over de vakgroep

Visie en missie

UGENT 3D-geprint

De vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen draagt bij aan een duurzamere en veiligere samenleving en bouwomgeving.

De vakgroep streeft ernaar om uitmuntend te zijn in fundamenteel en toegepast onderzoek waar ontwikkeling en innovatie centraal staan. Tevens hebben we aandacht voor academisch onderwijs en permanente vorming, dienstverlening aan de industrie en de samenleving op het gebied van bouwmaterialen en constructies. Onze aanpak om academische kennis en onderwijs op het gebied van bouwmaterialen en constructies te koppelen aan maatschappelijke en humanitaire uitdagingen zoals veiligheid en duurzaamheid, wordt verbeeld in ons motto: Building [for] humanity.

Zelfstandig academisch personeel

Vier onderzoeksgroepen verenigd

Het Magnel-Vandepitte Laboratorium verenigt de volgende vier voormalige onderzoeksgroepen:

 • Labo Magnel voor betononderzoek
  Het Laboratorium Magnel is het grootste Belgische onderzoekscentrum op het gebied van betontechnologie en betonconstructies en heeft bovendien een ruime internationale erkenning. Het laboratorium beschikt over een uitgebreide uitrusting, waaronder de unieke proefvloer voor het uitvoeren van grootschalige belastingsproeven. Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van betonconstructies gaande van fundamenteel materiaalonderzoek op microscopische schaal tot onderzoek nar het submicroscopische structureel gedrag en de structurele betrouwbaarheid van betonconstructies op grote schaal.

 • Laboratorium voor modelonderzoek (LMO)
  Het Laboratorium voor Modelonderzoek heeft een internationale erkenning voor zijn experimentele en numerieke studie van instabiliteit verschijnselen in dunwandige structuren. De activiteit bestaat uit structurele analyses in het algemeen, glasconstructies en constructief staalwerk in het bijzonder. De structurele glas onderzoeksgroep is sterk ingebed in internationale netwerken en is goed bekend op het internationale toneel. Glas onderzoeksonderwerpen variëren van fundamentele kwesties, zoals met betrekking tot glas sterkte en tussenlaagmateriaal wetten, tot toegepast onderwerpen, zoals de ontwikkeling van de structurele glas verbindingssystemen of projectgericht R & D.

 • Onderzoeksgroep Schoonmeersen
  De onderzoeksgroep is ingebed in de vakgroep Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (EA14) van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Onze expertise heeft betrekking op de structurele analyse van gewapend beton/ composietmaterialen/ staal, betontechnologie, bruggenbouw, structurele topologie-optimalisatie, prestaties van gietmassa's, enz...

 • Onderzoeksgroep verbranding, brand- en brandveiligheid (CFFS)
  De onderzoeksgroep ‘Verbranding, Brand en Brandveiligheid’ richt zich op onderzoek gerelateerd aan branddynamica. De kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van modellen in numerieke simulaties, maar ook experimenten worden uitgevoerd, variërend van kleinschalig tot werkelijke grootte. Het onderzoek omvat fundamenteel wetenschappelijk en toegepast ingenieursonderzoek, met focus op aspecten van stromingsmechanica (bv. rook- en warmtebeheersing), turbulente verbranding (inclusief uitdoving), warmteoverdracht (convectie en straling) en meerfasige aspecten (bv. het effect van waterdruppels op rook en brand, maar ook spray verbranding).