Sam Coppens is gestart!

(26-10-2023)

Na het afronden van zijn masteropleiding Civil Engineering aan de Universiteit van Gent, is Sam bij ons labo begonnen als nieuwe assistent onder begeleiding van professor Roman Wan-Wendner en professor Robby Caspeele. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op de nieuwe generatie van Eurocode 2, waarbij hij specifieke onderwerpen behandelt met betrekking tot de duurzaamheid van betonnen constructies, de invloed van normaalkrachten op de dwarskrachtweerstand van (voorgespannen) betonnen balken zonder dwarswapening en de invloed van het schaaleffect op de dwarskrachtweerstand van dergelijke balken. Anderzijds, zal hij ook meer fundamenteel deze fenomenen onderzoeken, alsook hun tijdsafhankelijk gedrag, aan de hand van numerieke modellering.