Welkom aan Silvia Parmigiani van Politecnico di Torino

(26-10-2023)

We willen Silvia Parmigiani welkom heten. Gedurende de komende 6 maanden zal zij een deel van haar doctoraatsonderzoek omtrent "Ultra-licht schuimbeton voor toepassingen binnen het 3D betonprinten" uitvoeren in ons laboratorium onder begeleiding van Prof. Kim Van Tittelboom.