Gespecialiseerde berekeningen

Engelse versie
Het Laboratorium Magnel-Vandepitte voert gespecialiseerde berekeningen uit om het werkelijk gedrag van beton of van gewapende of voorgespannen betonstructuren te simuleren zowel voor onderzoeksdoeleinden als in het kader van dienstverlening. Scheurvorming in beton, verbrijzeling, kruip, krimp, het vloeien van de wapening, enz. kan geanalyseerd worden om zo het werkelijk gedrag van beton te simuleren.
Daarnaast worden gespecialiseerde numerieke berekeningen uitgevoerd van metalen en glazen constructies en constructie-onderdelen alsook van brand en het gedrag van constructies bij blootstelling aan brand. In vele van deze berekeningen wordt voornamelijk het structureel gedrag van constructie-elementen en constructies bestudeerd, eventueel rekening houdende met tijdsafhankelijk gedrag indien van toepassing.
De numerieke berekeningen laten toe om de middelen te beperken (materiaal, geld en tijd), om bepaalde fenomenen beter te doorgronden en om het structureel gedrag te voorspellen. Daarnaast worden gespecialiseerde berekeningen ook toegepast in het kader van betontechnologie, kwaliteitscontrole, structurele betrouwbaarheid, brandveiligheid en duurzaamheid.


Meer specifiek worden gespecialiseerde berekeningen toegepast in het kader van:

 

 • Modelering van de hydratatiereacties en betoneigenschappen
 • Bepaling van het draagvermogen van structurele elementen en structuren gemaakt uit beton, staal of glas.
 • Analyse van scheurwijdtes en vervormingen waarbij niet-lineair gedrag wordt ingerekend
 • Krimp en kruip effecten (beton)
 • Het tijds- en temperatuur afhankelijk gedrag van gelamineerde glazen constructie-onderdelen en adhesieve verbindingen
 • Structurele brandanalyse van beton- en metalen structuren
 • Niet-lineaire statische analyse voor prestatie gebaseerd ontwerp
 • Wapening van betonconstructies: analyse van het effect van wapeningsdetaillering, de invloed van staalvezels of niet-metallische wapening
 • Statistische analyse en kwaliteitscontrole
 • Structurele betrouwbaarheid en waarschijnlijkheid tot falen
 • Levensduurontwerp en levenscyclusanalyse van betonstructuren
 • en nog veel meer andere toepassingen…

Naast de analytische- en de spreadsheet gebaseerde numerieke modellen, hebben we verschillende meer geavanceerde berekenings- en analyse tools ter beschikking, waaronder:

 

 • Abaqus (uitgebreid eindige elementen software pakket)
 • DIANA (TNO DIANA) (Niet-lineair eindige elementen analyse van betonstructuren)
 • ATENA (Cervenka Consulting) (Niet-lineair eindige elementen analyse van betonstructuren)
 • Buildsoft (Software voor structureel ontwerp) and Scia Engineer
 • FreET and SARA (Cervenka Consulting) (Software risicoanalyse)
 • COMREL, SYSREL and STATREL (RCP GmbH) (Software risicoanalyse)
 • Matlab (Technische computer software) and Labview
 • Verschillende zelf ontwikkelde software pakketten voor specifieke doeleinden

In vele gevallen worden deze berekeningen gecombineerd met experimenteel werk om de nauwkeurigheid ervan na te gaan of om bestaande modellen te verbeteren.

ber01

FEM model en scheurpatroon bij het bestuderen van het ponsgedrag van betonplaten

Specialized Calculation 03

Analyse van de vervormingen en spanningen van specifieke dwarsdoorsneden

ber02

FEM model voor het analyseren van membraanwerking bij een robuustheidanalyse

ber03

Vervormingen en spanningen bij membraanwerking in betonplaten

ber04

Analyse van de warmteoverdracht in betonbalken

ber05

Niet-lineaire vervormingen van betonstructuren blootgesteld aan brand

ber06

Modelering van de betoneigenschappen

ber07

Niet-lineaire probabilistische eindige elementen analyse in het kader van de structurele betrouwbaarheid

ber08

Modelering van de hydratatie van cementpasta met alternatieve bindmiddelen

Doorbuiging en spanningsbepaling van glazen panel ondersteund door verlijmde puntverbindingen

calculation22calculation23

Numerieke simulaties van kipproeven op stalen en glazen liggers

2.12.0.0