Kalibraties

Engelse versie

Het Laboratorium Magnel-Vandepitte heeft een accreditatie conform NBN EN ISO/ IEC 17025 (BELAC accreditatie-certificaat 220-CAL) voor de kalibratie in situ van proefmachines in druk en voorspanapparatuur in trek. Daarnaast wordt in het laboratorium ook nog andere meetapparatuur gekalibreerd (niet onder BELAC-accreditatie).

Kalibraties in situ van proefmachines in druk

Meetbereiken:

  • 0,2 kN tot 10.000 kN (conform NBN EN 7500-1)*

* onder BELAC accreditatie (certificaat 220-CAL)


Proefmachines kunnen ook in trek worden gekalibreerd voor het meetbereik 0,2 kN tot 20 kN. Voor al deze meetbereiken kan bij kalibratie de omkeerbaarheid al dan niet worden nagegaan.

Kalibraties in situ van voorspanapparatuur in trek

Meetbereik:5 kN tot 200 kN (gebaseerd op NBN EN 7500-1) onder BELAC accreditatie (certificaat 220-CAL)

Deze kalibraties kunnen worden uitgevoerd voor voorspanapparatuur waarin strengen van diverse diameters worden getrokken en waarbij gewerkt wordt met een vaste manometer al dan niet in combinatie met een controlemanometer.

Kalibraties in het laboratorium

Meetapparatuur:

  • Dynamometrische ringen
  • Drukkrachtmeters
  • Spanningsmeters
  • Momentsleutels
  • Vijzels
  • Boutenkrachtmeters

Meetbereik: 0,2 kN tot 10.000 kN

Voor alle kalibraties wordt gebruik gemaakt van uiterst nauwkeurige meetcellen die tweejaarlijks extern worden geijkt.

2.12.0.0