Proeven

Engelse versie

Het Laboratorium Magnel-Vandepitte heeft een accreditatie conform NBN EN ISO/IEC 17025 (BELAC accreditatie-certificaat 220-TEST).

Steen en Beton

 • Druksterkte van betonkubussen, betoncilinders en betonkernen (NBN EN 12390-3 / 12504-1)*
 • Druksterkte van metselstenen (NBN EN 772-1)
 • Splijttreksterkte van betonstraatstenen (NBN EN 1338)
 • Droge schijnbare volumemassa van metselstenen (NBN B24-206 / NBN EN 772-13)
 • Wateropslorping door onderdompeling van beton (NBN B15-215)*, van vooraf vervaardigde betonproducten (NBN EN 13369), van bestratingsproducten (NBN EN 1338 / 1339 / 1340) en van metselbaksteen en kalkzandsteen (NBN EN 772-21)
 • Wateropslorping door capillariteit van betonmetselstenen en bakstenen (NBN EN 772-11)
 • Wateropslorping onder vacuüm van bakstenen (NBN B24-213)
 • Vochtuitzetting van betonmetselstenen (NBN EN 772-14)
 • Vorstbestandheid van beton (NBN B15-231) en gevelbakstenen (NBN B27-009/B24-213)
 • Dooizoutbestandheid van bestratingsproducten (NBN EN 1338 / 1339 / 1340)

* onder BELAC accreditatie (certificaat 220-TEST)

Oplegtoestellen

 • Samendrukking (NBN EN 1337-3)
 • Afschuifsterkte en -modulus met of zonder veroudering (NBN EN 1337-3)

Wapeningsstaal

 • Treksterkte (NBN EN ISO 15630-1 / 15630-2)

Producten / systemen voor het beschermen / herstellen van betonconstructies

 • Volumieke massa (NBN EN ISO 2811-1)*
 • Bindingstijd (NBN EN 13294)*
 • Effenheid (werkdocument gebaseerd op PTV-BPC-560-01)*
 • Buigtrek- en druksterkte (NBN EN 12190 / 196-1)*
 • Hechtsterkte (NBN EN 1542 / werkdocument gebaseerd op PTV-BPC-560-01)*

* onder BELAC accreditatie (certificaat 220-TEST)

Cement

 • Buigtreksterkte (NBN EN 196-1)*
 • Druksterkte (NBN EN 196-1)*

 * onder BELAC accreditatie (certificaat 220-TEST)

2.12.0.0