Schadediagnose & in-situ proeven

Engelse versie

BETON

Het Laboratorium Magnel-Vandepitte heeft de mogelijkheid om de volgende testen op locatie uit te voeren

 • Kernboringen
 • Sclerometeronderzoek
 • Wapeningsdetectie
 • Hechtsterktebepaling
 • Corrosie-potentiaalmeting


Het Laboratorium Magnel-Vandepitte voert tevens in opdracht van diverse klanten de volgende labo-analyses uit:

 • Bepaling carbonatatiediepte
 • Bepaling chloridegehalte
 • Bepaling chloridediffusiecoëfficiënt
 • Bepaling vorst-dooibestandheid (in combinatie met dooizouten)
 • Gevoeligheidsbepalingen ASR (Oberholsterproef)
 • Druksterktebepaling op geboorde kernen
 • Petrografische analyse (microscopie)


Het Laboratorium Magnel-Vandepitte heeft voor de schadediagnose van betonconstructies een structurele samenwerking met de spin-off Sanacon (www.sanacon.be)

 Sanacon
 
Sanacon geeft advies en voert analyses uit op basis van onderzoek op locatie en labo-proeven, dit met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Advies met betrekking tot mogelijke hersteltechnieken bij betonrenovatie;
 • Schadediagnose van beton met betrekking tot zowel “klassieke” (bv. carbonatatie en chlorideaantasting) als "specifieke” schadefenomenen (bv. sulfaataantasting, ASR, vorst-dooischade);
 • Schadediagnose van betonnen constructies na blootstelling aan brand;
 • Statistische analyse van meetresultaten met terugkoppeling naar een restlevensduurafschatting van een betonconstructie;
 • Literatuurstudies in het kader van specifieke schademechanismen;
 • Monitoring van het structureel gedrag van constructies.

.

sch01

 

GLAS

Met een zeer ruime expertise in het gebied van constructief glas biedt het Laboratorium Magnel-Vandepitte ondersteuning aan bij schadediagnose, constructie en herstel van glazen constructies.