Schadediagnose & in-situ proeven

Engelse versie

BETON

Labo Magnel heeft de mogelijkheid om de volgende testen op locatie uit te voeren

 • Kernboringen
 • Sclerometeronderzoek
 • Wapeningsdetectie
 • Hechtsterktebepaling
 • Corrosie-potentiaalmeting


Labo Magnel voert tevens in opdracht van diverse klanten de volgende labo-analyses uit:

 • Bepaling carbonatatiediepte
 • Bepaling chloridegehalte
 • Bepaling chloridediffusiecoëfficiënt
 • Bepaling vorst-dooibestandheid (in combinatie met dooizouten)
 • Gevoeligheidsbepalingen ASR (Oberholsterproef)
 • Druksterktebepaling op geboorde kernen
 • Petrografische analyse (microscopie)


Labo Magnel heeft voor de schadediagnose van betonconstructies een structurele samenwerking met de spin-off Sanacon (www.sanacon.be )

 Sanacon
 
Sanacon geeft advies en voert analyses uit op basis van onderzoek op locatie en labo-proeven, dit met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Advies met betrekking tot mogelijke hersteltechnieken bij betonrenovatie;
 • Schadediagnose van beton met betrekking tot zowel “klassieke” (bv. carbonatatie en chlorideaantasting) als "specifieke” schadefenomenen (bvb. sulfaataantasting, ASR, vorst-dooischade);
 • Schadediagnose van betonnen constructies na blootstelling aan brand;
 • Statistische analyse van meetresultaten met terugkoppeling naar een restlevensduurafschatting van een betonconstructie;
 • Literatuurstudies in het kader van specifieke schademechanismen;
 • Monitoring van het structureel gedrag van constructies.

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

sch01

 

GLAS

Met een zeer ruime expertise in het gebied van constructief glas biedt het Laboratorium voor Modelonderzoek ondersteuning aan bij schadediagnose, constructie en herstel van glazen constructies.