Opleidingsonderdelen

De onderwijsopdracht van de vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer omvat het doceren van cursussen, het begeleiden van studenten, het geven van oefeningen, het examineren van studenten en het begeleiden van eindverhandelingen. Hierna volgen de vakken die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

laatste update: 01-09-2022

Lesgever

Studiegids 2016 - heden

Aanbodsessies en werkvormen

Tarik Aouam

  Supply chain management (F000710) SEM 2 [en]
  Productiestrategie (F000706) SEM 2 [en]

Els Clarysse

  Organisatie en ICT  (F710345) SEM 1 [nl]
  Business intelligence (F710377) SEM 2 [nl]
  Informatica voor bedrijfskundigen (F710376) JAAR [nl]
  Programmeren (F710328) SEM 1 [nl]

Manu De Backer

  Business process management  (F710324) SEM 1 [nl]

Frederik Gailly

Inleiding tot het programmeren (F000902) SEM 2 [nl]
  Objectgeörienteerd programmeren (F000887) SEM 1 [nl]
  Algoritmen en datastructuren (F000888) SEM 1 [nl]
  Bedrijfsprocesbeheer (F000778) SEM 2 [en]

Dries Goossens

  Kwaliteitsmanagement  (F000899) SEM 2 [en]

Len Lemeire

  Organisatie en ICT (F710345) SEM 1 [nl]
  Business intelligence (F710377) SEM 2 [nl]
  Informatica voor bedrijfskundigen (F710376) JAAR [nl]
  Programmeren (F710328) SEM 1 [nl]
  IT-infrastructuur  (F710329) SEM 1 [nl]
  Informatiemanagement (F710298) SEM 1 [nl]
  Overheidsinformatisering (F000833) SEM 1 [nl]

Veronique Limère

  Logistiek en supply chain management (F710239) SEM 1 [en]
  Productiebeleid (F000242) SEM 1 [en]
Productie- en logistiek beleid (F000861) SEM 1 [en]
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III (F710400) SEM 2 (nl)

Broos Maenhout

  Operationeel onderzoek (F000423) SEM 1 [en]
Simulatie (F000893) SEM 2 [en]

Greet Maes

  Organisatie en ICT (F710345) SEM 1 [nl]
  Business intelligence (F710377) SEM 2 [nl]
  Informatica voor bedrijfskundigen (F710376) JAAR [nl]
  IT- infrastructuur (F710329) SEM 1 [nl]

Jan Moons

  Waarde creëren met websites (F710288) SEM 1 [en]

Geert Poels

  Informatiesystemen (F000909) SEM 1 [en]
  Enterprise architecture  (F000897) SEM 1 [en]
  IT-management (F710327) SEM 1 [nl]
  Het ontwerpen van diensten (F000807) SEM 1 [nl]

Amy Van Looy

  Waarde creëren via sociale media (F710165) SEM 1 [en]
  Internationale bedrijfscases in ICT (710323) SEM 1 [en]
  Onderzoeksmethoden in management en informatica (F710326) SEM 1 [nl]
  Projectmatige systeemanalyse en -ontwerp (F710330) SEM 1 [nl]
  Bachelorproef (F710242) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III (F710400) SEM 2 [nl]

Seppe vanden Broucke

Informatica (F00886)
SEM 2 [nl]
Databasesystemen (F000923) SEM 1 [nl]

Mario Vanhoucke

  Seminariewerk (F000545) SEM 2 [nl]
  Projectmanagement (F000707) SEM 1 [en]
  Toegepaste besliskunde voor bedrijfsbeheer (F000836) SEM 1 [en]