Over de vakgroep

De vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer maakt deel uit van één van de negen vakgroepen binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan Universiteit Gent.

PhD Day 20130524

Het onderzoeksdomein van deze vakgroep is zeer uitgebreid. Onderzoek gebeurt in de volgende domeinen: methodologie met betrekking tot strategische informatiesystemen, efficiëntieverhoging met betrekking tot administratieve processen, productiebeleid, project management en projectplanning. Deze website toont aan hoe de vakgroep elk van deze subdomeinen opvult.

De leden van de vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer verzorgen naast hun onderwijs en onderzoek tevens belangrijke dienstverlenende taken aan de gemeenschap. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een extern en een intern luik (dienstverlening binnen de Universiteit Gent).

Externe dienstverlening

De externe dienstverlening bestaat in hoofdzaak uit het actieve lidmaatschap en/of voorzitterschap van diverse werkgroepen, commissies, redactieraden, ... en uit reviewen van artikels voor wetenschappelijke tijdschriften.

Interne Dienstverlening

De interne dienstverlening omvat enerzijds wetenschappelijke dienstverlening (hoofdzakelijk de begeleiding van doctoraatsonderzoek) en anderzijds een divers aantal taken op het vlak van het beheer en de administratie van de faculteit en de universiteit.

De leden van de vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer zijn ook actief lid van allerhande facultaire en universitaire commissies (opleidingscommissies, bibliotheekcommissie, informaticacommissie, commissie internationalisering, doctoraatscommissie, stuurgroep voor de informaticatoepassingen van de Centrale Studentenadministratie, adviescommissie voor Studie en Topsport, ...)

Gerelateerde inhoud