Operationeel Onderzoek

Operations Management

Supply Chain Management Project Management Personnel management Operations and Production Management
Inventory and distribution planning

Production Strategy
Project Scheduling

Schedule Risk Analysis

Project Control

(Earned Value Management)
Nurse Rostering

Personnel Scheduling
                      

Assembly line feeding

Assembly line balancing

Operations management in health care

Warehousing

                              

Perspectieven

De groep rond prof. Mario Vanhoucke wil zich verder ontplooien en op het gebied van optimization modeling en algorithmic design.  Meer bepaald zullen de domeinen project scheduling en capaciteitsplanning en scheduling in de ziekenhuissector uitgediept worden.

Projecten

  • Steunpunt Ondernemingen, ondernemerschap en Innovatie
  • Optimalisatie in projectplanning: Exacte en heuristische methoden
  • Operationeel onderzoek en applicaties in ziekenzorgsystemen
  • Ontwerp van efficiënte exacte en heuristische algoritmes voor strategische en operationele planning in ziekenhuizen
  1. Morphologische indicatoren voor projectplanningsproblemen (in samenwerking met Technical University of Lisbon) en
  2. Het effect van fouten in accounting systemen op beslissingen van PERT modellen.)

   

  Medewerkers

  Contact

   


  projectmanagement.png