Neurolab

Wat?

Onderzoek in het neurolab verschilt inhoudelijk niet veel van onderzoek in het gewone consumentenlab, enkel de gebruikte methoden zijn verschillend. Deze methoden komen uit het veld van de neurowetenschap en hiermee worden sensomotorische, cognitieve en affectieve reacties gemeten. Tijdens een deelname aan onderzoek in het neurolab kan je deelnemen aan EEG onderzoek (meten van hersengolven), EMG onderzoek (meten van spierbeweging), eyetracking onderzoek (meten van oogbewegingen), GSR meting (meten van huidgeleiding) of een Facereader meting (meten van gelaatsuitdrukkingen). De metingen zijn absoluut niet gevaarlijk en niet invasief.

 

Wie/voorwaarden

In principe kan iedereen kan deelnemen aan studies in het neurolab, je hoeft hiervoor geen student te zijn aan UGent. Een belangrijke voorwaarde is dat je vlot Nederlands spreekt, aangezien de meeste experimenten Nederlandstalig zijn, tenzij anders aangegeven. Je moet in staat zijn om stil te blijven zitten, als je bijvoorbeeld verkouden bent en veel moet niezen en dus je hoofd veel moet bewegen, wordt afgeraden deel  te nemen aan experimenten in het neurolab, omdat dit de metingen verstoort. Specifieke voorwaarden met betrekking tot de meetinstrumenten worden telkens op voorhand aangekondigd. Enkele algemene voorwaarden afhankelijk van het meetinstrument:

EEG onderzoek: Bij dit onderzoek worden electroden op je hoofd, slapen en polsen gekleefd. Deze metingen werken helaas niet optimaal wanneer participanten dreadlocks hebben of een hoorapparaat dragen. Piercings dienen ook verwijderd te worden.

Galvanic Skin Response (GSR): Geen specifieke voorwaarden.

Electromyografie (EMG): Geen specifieke voorwaarden.

Eyetracking: Bij dit type onderzoek worden oogbewegingen gemeten. Bij voorkeur draag je geen bril, maar zolang je bril geen ontspiegelde of gepolariseerde glazen heeft, kan je ook deelnemen aan eyetracking onderzoek. Lenzen vormen geen enkel probleem.

Facereader: Deze meetmethode identificeert je gelaatsuitdrukking met behulp van een gespecialiseerde software. Hiervoor is het belangrijk dat je gelaat volledig zichtbaar is. Ook kan je gevraagd worden om je bril af te zetten.

 

Deelnemen?

Schrijf je in via https://feb-ugent.sona-systems.com/. Via dit platform kan je in de gaten houden of er nieuwe onderzoeken gepland staan waar je je voor kan inschrijven.

Opgelet, je kan je niet meerdere keren inschrijven voor dezelfde sessie. Vergeet niet te verwittigen als je toch niet naar een sessie kan komen zodat we je plaats terug kunnen vrijgeven voor andere participanten.

Alle informatie die je verschaft tijdens je deelname aan experimenten worden enkel aangewend voor wetenschappelijke doeleinden en wordt niet aan derden meegedeeld. 

 

Vergoeding?

Je kan deelnemen aan experimentele sessies tegen credits (enkel voor studenten Marketing) of voor een financiële vergoeding. Deze laatste bedraagt €8 voor een sessie van 50 minuten of €5 voor een sessie van 30 minuten. Parkeertickets of transportkosten worden niet bijkomstig vergoed. 

 

Adres:

Gebouw Hoveniersberg (1e verdieping), lokaal 110.007
Campus Tweekerken, FEB UGent
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent