Service Innovatie en Design

De onderzoeksgroep Service Innovatie en Design is betrokken in onderwijs en onderzoek over het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van dienstverlening, dienstverleningsconcepten, en dienstverleningsprocessen. Dit omvat meer concreet onderzoek rond service innovatie, service design, service ecosystemen, digitale diensten, service robots, social service en dienstverlening in de gezondheidszorg. De onderzoeksgroep is ingebed in het Centrum for Service Intelligence (CSI) van de Universiteit Gent. 

 

Recente publicaties