Dienstverlening in de faculteit

 

Petra Andries

  • voorzitter commissie Bibliotheek
  • Lid commissie Informatica

Mieke Audenaert

  • Lid commissie Bibliotheek

Dries Benoit

 • Plaatsvervangend lid Alfawerkgroep
 • Lid commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Lid Opleidingscommissie TEW-Handelsingenieur
 • Secretaris Opleidingscommissie Master of Science in Marketing Analysis

Matthias Bogaert

 • Lid Opleidingscommissie Master of Science in Marketing Analysis

Dirk Buyens

 • Lid Functie-evaluatiecommissie

Karlien Coppens

 • Lid commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Saskia Crucke

 • Lid commissie Veiligheid en Duurzaamheid
 • Lid Opleidingscommissie Handelswetenschappen

Adelien Decramer

  • Lid alfa-werkgroep / Onderzoeksraad
  • Lid commissie Wetenschappelijk Onderzoek
  • Lid commissie Communicatie
  • Lid examencommissie

Ann De Smaele

  • Lid commissie Welzijn op het werk

 

Sebastian Desmidt

 • Lid commissie Nevenactiviteiten
 • Secretaris Opleidingscommissie Handelswetenschappen
 • Lid Opleidingscommissie Master in Bedrijfseconomie
 • Lid examencommissie

Yves Fassin

 • Lid Ethische commissie

Maggie Geuens

 • Vicedecaan commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Lid commissie Strategie en organisatie
 • waarnemend lid commissie Internationalisering
 • Lid commissie ZAP-evaluatie
 • Lid Beoordelingscommissie Gastprofessoren
 • Secretaris Opleidingscommissie Master in Bedrijfseconomie
 • Lid examencommissie

Paul Gemmel

 • Lid commissie Strategie en organisatie 
 • Secretaris examencommissies

Bieke Henkens

 • Lid commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Mirjam Knockaert

 • Lid commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Lid Opleidingscommissie TEW
 • Lid examencommissie

Khalid Mehmood

 • Lid commissie Internationalisering

Kenn Meyfroodt

 • Lid Opleidingscommissie Handelswetenschappen
 • Lid commissie Wetenschappelijk onderzoek
 • Lid commissie Bibliotheek

Khalid Mehmood

 • Lid commissie Diversiteit

Maikel Pellens

 • Lid commissie Diversiteit

Karin Rigole

 • Lid werkgroep Duurzaamheid

Lisa Schetgen

 • Lid Opleidingscommissie Master of Science in Marketing Analysis

Eveline Schollaert

 • Lid commissie Welzijn op het werk

Hendrik Slabbinck

 • Lid Opleidingscommissie Handelswetenschappen

Jarno Stappers

 • Plaatsvervangend lid Wetenschappelijk onderzoek

Sara Stockman

  • Lid commissie Communicatie
  • Lid Doctoral School Raad

Jolien Stremersch

  • Lid commissie Welzijn op het werk
  • Lid commissie Bibliotheek

Nathalie Van Damme

  • Lid werkgroep Duurzaamheid

Jolien Vandenbroele

 • Lid Opleidingscommissie Master in Bedrijfseconomie

Dirk Van Den Poel

 • Lid ICT gebruikerscommissieLid commissie Internationalisering
 • >Voorzitter commissie Informatica
 • Lid Opleidingscommissie Handelsingenieur
 • Voorzitter Opleidingscommissie Master of Science in Marketing Analysis
 • Lid commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
 • Lid examencommissie

Alex Vanderstraeten

 • Lid werkgroep Duurzaamheid
 • Lid commissie Welzijn op het werk
 • Lid examencommissie

Greet Van Hoye

  • Voorzitter commissie Welzijn op het werk

Patrick Van Kenhove

 • Decaan
 • Voorzitter commissie Strategie en organisatie
 • lid commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Voorzitter commissie Communicatie
 • Voorzitter commissie Nevenactiviteiten
 • Voorzitter commissie AAP-mandaten
 • Voorzitter commissie ZAP-evaluaties
 • Voorzitter Beoordelingscommissie Gastprofessoren
 • Lid Functie-evaluatiecommissie
 • Lid interne onderwijscommissie
 • voorzitter commissie Facultaire verenigingen
 • Lid Doctoral School Raad
 • Lid commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
 • Lid examencommissie

Anneleen Van Kerckhove

 • Lid Opleidingscommissie TEW
 • Lid examencommissie

Evy Van Lancker

 • Lid Opleidingscommissie Handelsingenieur

Nicole Van Riet

 • Lid werkgroep Duurzaamheid

Katrien Verleye

 • Lid Opleidingscommissie Master in Bedrijfseconomie

Jacob Vermeire

 • Waarnemend Lid commissie Internationalisering

 

Iris Vermeir

 • Lid commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Lid examencommissie

 

Johan Verrue

 • Lid examencommissie

 

Geert De Pauw

  • Website vakgroep EB25
  • Website vakgroep EB23