FEB Student Excellence Programme

Wordt student-assistent en doe gedurende twee semesters ervaring op in onderzoek en/of onderwijs aan onze faculteit.

Ben je tweedejaars bachelorstudent aan onze faculteit en zegt het jou iets om volgend academiejaar als student-assistent opgenomen te worden in onderzoeks- of onderwijsactiviteiten van één van onze vakgroepen? Dan is het FEB Student Excellence Programme iets voor jou! Onze faculteit biedt dit programma aan voor die excellente studenten die goede studieresultaten behalen en bovenop hun reguliere studieprogramma extra academische ervaring willen opdoen.

Programma

Het programma van elke student-assistent wordt op maat samengesteld op basis van eigen voorkeur. Naast enkele gemeenschappelijke activiteiten (zoals. bv. gezamenlijk een deel van de infodag organiseren) stel je zelf een programma samen uit een aanbod van onderzoeks- en onderwijsgerichte activiteiten en taken. Je kan ervoor kiezen om uitsluitend onderzoeks- of onderwijsgerichte taken op te nemen of een combinatie van beide.

Na het doorlopen van het programma krijg je een officieel certificaat, uitgereikt in de Aula Academica. Het FEB Student Excellence Programme is een unieke ervaring en staat bovendien mooi op je CV.

Wanneer?

Je doorloopt het FEB Student Excellence Programme in twee semesters: het eerste en tweede semester van jouw derde bachelorjaar of één semester in jouw derde bachelorjaar en één semester in jouw eerste masterjaar. Dit leidt ertoe dat je het FEB Student Excellence Programme probleemloos kan combineren met een eventueel Erasmus-semester in het buitenland.

Hoe zwaar is dit programma?

De activiteiten en taken in dit programma zullen ongeveer 75 uren in beslag nemen, gespreid over twee semesters.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor studenten die willen proeven van het academisch leven. Een blik achter de schermen bij onze professoren: hoe gaat onderzoek eraan toe in de praktijk of hoe voelt het om les te geven?

Selectie

We selecteren een zestigtal studenten in tweede bachelor op basis van hun behaalde resultaten in eerste bachelor en in het eerste semester van de tweede bachelor. Deze studenten krijgen van de decaan een uitnodiging om zich kandidaat te stellen. Ze kunnen daarbij een programma samenstellen uit een lijst van activiteiten en taken die worden aangeboden. Na een eindselectie zullen maximaal dertig studenten mogen deelnemen als student-assistent aan het FEB Student Excellence Programme.

Voorbeelden van activiteiten en taken

  • Ontwikkel een case voor een vak en begeleid de studenten in de les bij het maken van de case.
  • Schrijf samen met een professor aan een conferentiepaper over intelligente robots op de werkvloer; over het effect van informatie over werkloosheid op studieverderzetting; over klimaatverandering, gezondheid en migratie in Afrika; over studentondernemerschap aan de UGent; etc.
  • Organiseer een workshop voor academici, ambtenaren en bedrijven over de recente, wetenschappelijke bevindingen van een FEB-onderzoeksgroep.
  • Begeleid werkcolleges wiskunde voor schakelstudenten.
  • Assisteer bij een praktijktest naar arbeidsdiscriminatie.

Studiegeld

Je betaalt geen studiegeld voor het FEB Student Excellence Programme.

Waarom zou je dit doen?

  • Een extra uitdaging als student.
  • Een gelegenheid om 'mee te draaien' en een kijkje te nemen achter de schermen van onze faculteit.
  • Een gelegenheid om gelijkgestemde studenten te leren kennen.
  • Een exclusieve ervaring die slechts weinig studenten gegund is.
  • Een certificaat dat een meerwaarde is voor jouw CV.

Testimonials

Bekijk hieronder enkele getuigenissen van studenten.

Verschil met andere honoursprogramma's?

Universiteit Gent biedt ook andere hounoursprogramma's aan: de Quetelet colleges en het interfacultair Honoursprogramma Think & Talk.

De Quetelet colleges bieden wekelijkse colleges aan, in de thema's 'Wat is wetenschap?', 'Wetenschap en maatschappij', '(R)evoluties van de 20ste en 21ste eeuw' en 'Uitdagingen voor de toekomst'. Het programma laat je je kennis verbreden, je blik verruimen, je communicatievaardigheden ontwikkelen en je kritische geest aanscherpen op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap, cultuur en samenleving. Een intellectuele uitdaging die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt.

Think & Talk is gericht op debatteren. Samen met medestudenten uit andere 'alfa-faculteiten' (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Faculteit Recht en Criminologie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) oefen je je in het deelnemen aan debatten. Je wordt uitgedaagd om duidelijk argumenten te formuleren, je oefent je in spreken in het openbaar, en je verruimt je kennis over een waaier aan maatschappelijke onderwerpen.

Het FEB Student Excellence Programme is een hands-on uitdaging. Je wordt als student-assistent ingeschakeld in de werking van de faculteit. Je wordt ondergedompeld in de dagelijkse onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de professoren en onderzoekers. Je krijgt de unieke gelegenheid om een inkijk te nemen in de academische wereld.

Contact

Damien Decorte
programmacoördinator