Voorbereidingsprogramma Bestuurskunde en Publiek management

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profitsector een modern bestuur te garanderen. Efficiënte leiding steunt op een juiste dosering van wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden. Correct omspringen met juridische regels, de structuur en de werking van de politiek beheersen, inzicht hebben in de bedrijfseconomische en financiële werking van publieke en social profit-instellingen, een organisatie kunnen managen, zijn slechts enkele aspecten die in de opleiding aan bod komen.

De opleiding is gericht op de publieke, social -profit en non-profit sector (en niet op de private sector). De meeste afgestudeerden komen terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- en culturele organisaties …).

 

Bekijk de opname van de presentatie over het schakel- en masterprogramma Bestuurskunde en publiek management

Programma

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma 

Het voorbereidingsprogramma bevat tussen de 12 en de 38 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding. In dat programma zie je de belangrijkste en meest essentiële bachelorvakken, zodoende dat je voldoende kennis hebt om aan de master te starten. 

 

II. Masterprogramma

Het masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten.

De master bevat 35 studiepunten aan vaste vakken, 10 studiepunten keuzevakken en een masterproef. 

De masterproef (15 studiepunten) peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen. 

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voorkomen in het voorbereidingsprogramma Bestuurskunde en publiek management. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

voorbereidingsprogramma

Toelatingsvoorwaarden

Het voorbereidingsprogramma is toegankelijk voor alle studenten met een academische vooropleiding. Dit betekent dat de student dient te beschikken over een academische bachelor en/of master.

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij dienen contact op te nemen met de trajectbegeleider. 

In het document kan je bekijken welk voorbereidingsprogramma je dient te volgen: toelatingsvoorwaarden tot de voorbereidingsprogramma's

Jobs na de master

Bij overheidsorganisaties en social profitinstellingen is er steeds meer vraag naar bekwame, hoogopgeleide medewerkers die een open kijk en ruime inzichten combineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies. Meer dan 75 % van de afgestudeerden komt terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- en culturele organisaties …). Functies met veel verantwoordelijkheid vormen de uitdaging: cultuurbeleidscoördinator bij een stadsbestuur, HR-manager in de personeelsdienst van een federale overheidsdienst of een woonzorgcentrum, stafmedewerker van een NGO, financieel beheerder in een lokaal bestuur of politiezone, kabinetsmedewerker, leerkracht, interne of externe auditor, controller, redacteur van overheidspublicaties, medewerker Rekenhof, researcher ... Ook de ondernemingssector waardeert de veelzijdigheid van de opleiding. Je kunt aan de slag in een revisoren- of consultantskantoor, een financiële instelling, interimkantoor, autonoom gemeentebedrijf ...

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Lees onze FAQ's.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ... 

Alles over studeren aan de UGent

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met een trajectbegeleider!