Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer en waar kan ik mij inschrijven aan de UGent?

Je wil studeren aan de Universiteit Gent. Hoera! Een verstandige keuze.

Ik wil op kot. Hoe begin ik eraan?

Een goed uitgerust kot, waar je je thuis voelt, kan een grote bijdrage zijn aan je studies.

De UGent heeft kamers, studio's en flats in eigen beheer en informeert je over de private kamermarkt.

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren aan het hoger onderwijs kost geld. Naast het studiegeld dat je betaalt voor de opleiding, heb je ook kosten om boeken of cursussen aan te schaffen, op kot gaan, ...

Kan ik de opleiding volgen als werkstudent?

Alle opleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde worden uitsluitend in dagonderwijs – dus niét in avondonderwijs of afstandsonderwijs – aangeboden. 

Om een studie aan de faculteit als werkstudent succesvol te kunnen volbrengen zullen flexibiliteit, spreiding van de studies en motivatie essentieel zijn. In het verleden zijn er op deze manier reeds werkstudenten geslaagd aan onze faculteit. Echter, werken en studeren combineren is niet evident. 

Tips voor werkstudenten, specifieke kenmerken per opleiding en informatie over het werkstudentenstatuut lees je hier na.

Bacheloropleidingen

Kan ik een afspraak inplannen met een studie- of trajectbegeleider?

Ja, je kan een afspraak maken met een studie- of trajectbegeleider via . Vermeld duidelijk jouw vragen en in welke opleiding je interesse hebt. We bekijken welke monitoraatmedewerker (studie- en trajectbegeleiders) het meest geschikt is en voorzien in een afspraak. 

Afspraken zijn mogelijk op kantoor, via MS Teams (videochat) of telefonisch.

Wat is het verschil tussen onze opleidingen?

Het is best normaal dat je twijfelt tussen één van onze opleidingen. Hoewel we een gemeenschappelijke basis hebben, heeft elke opleiding zijn specifieke eigenheid en specialisaties. Het verschil tussen onze opleidingen is zelfs de meest voorkomende vraag.

Lees meer over de verschillen tussen onze bacheloropleidingen of download onze overzichtelijke visuele pancarte.

Wat is het verschil tussen Handelswetenschappen en Toegepaste economische wetenschappen?

De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) heeft enkele raakvlakken met de opleiding Handelswetenschappen (HW). Het zijn allebei academische opleidingen (d.w.z. gesteund op onderzoek) die de werking van een bedrijf bestuderen. Opleidingsonderdelen zoals economie en boekhouden komen in beide opleidingen voor. In de beide opleidingen staan ondersteunende vakken zoals wiskunde, recht, talen en computervaardigheden op het programma.

Nochtans vertonen de opleidingen TEW en HW ook grote verschilpunten. De opleiding HW is een brede economische opleiding. Zij geeft je inzicht in de werking van een bedrijf en de relaties met zijn stakeholders. In de opleiding HW komen onder meer vraagstukken aan bod, die betrekking hebben op fiscaliteit, finance en risicomanagement, management en informatica, commercieel beleid, personeels- en organisatiemanagement. De opleiding verschaft je hierbij een breed kader. Je leert de dynamiek binnen het bedrijf te beheersen. Daarnaast zie je hoe je in een onderneming de knowhow van verschillende afdelingen moet samenbrengen om tot een coherente oplossing te komen. Als handelswetenschapper leer je om als draaischrijf te kunnen functioneren in het bedrijfsleven en ben je polyvalent inzetbaar. Daarom besteden we meer aandacht aan managementtheorieën en het ondernemerschap, alsook aan een brede waaier talen en communicatie. Hou je van concrete uitdagingen, weet je van aanpakken en streef je een brede kennis na van alle relevante domeinen van het bedrijf om succesvol te ondernemen, dan is HW iets voor jou.

In de opleiding TEW daarentegen wordt de bedrijfseconomie in al haar dimensies diepgaand uitgewerkt. Een grote theoretisch analytische onderbouw is daarbij belangrijk. De functionele domeinen accounting, bedrijfsfinanciering en marketing worden diepgaand bestudeerd. De student wordt gevormd tot een specialist in deze verschillende functionele domeinen. Er worden heel wat kwantitatieve en onderzoeksmethoden zoals wiskunde en statistiek aangeleerd, wat later in de carrière van pas zal komen bij het ontwikkelen van de perfecte oplossing voor een bepaald bedrijfsprobleem. Voor wie de ambitie heeft, zijn de hoogste managementfuncties mogelijk met een diploma TEW.

Ik had nog geen economie in het secundair onderwijs, is dat een probleem?

Je hoeft geen voorkennis te hebben van economie om deze studies aan te vatten. Het geeft je wel een (beetje) voorsprong voor de vakken Economie en Boekhouden. Ongeveer 45% van onze studenten heeft in het secundair onderwijs GEEN economische richting gevolgd. De economische basisbeginselen worden in de eerste lessen voldoende uitgelegd. Voor wie zich niet zeker daar omtrent voelt, zijn er enkele vakantiecursussen ingelast.

Heb ik voldoende voorkennis wiskunde?

Omdat je inzicht zal moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie, is een vooropleiding van minimum vijf à zes uur per week aangeraden voor de opleiding EW en TEW. Succesvolle vooropleidingen zijn hier Latijn-Wiskunde, Wetenschappen-Wiskunde, Economie-Wiskunde.

Voor de opleiding HW is dit minimum drie à vier uur per week. Succesvolle vooropleidingen zijn hier Economie-Moderne talen, Moderne talen–Wetenschappen, Economie-Wiskunde.

Voor de opleiding HIR heb je bovendien inzicht en aandacht nodig voor wetenschappen, in het bijzonder voor het vak wiskunde (nl. 6 uur wiskunde). Succesvolle vooropleidingen zijn hier Latijn-Wiskunde, Wetenschappen-wiskunde.

Voor de opleiding BPM dien je geen voorkennis wiskunde te hebben, maar heel wat studenten komen uit de richtingen Humane wetenschappen, Economie-moderne talen en Latijn-moderne talen. De slaagcijfers geven aan dat dit succesvolle vooropleidingen zijn.

Houd er rekening mee dat je een studiekeuze ook vooral maakt op basis van interesse. Je mag nog de juiste vooropleiding hebben gevolgd, zonder een gezonde portie interesse zal het moeilijk zijn om de gekozen opleiding met succes af te ronden.

Lees meer en bekijk een video over de inhoud, de vereiste voorkennis en de mogelijke voorbereiding voor wiskunde.

Heb ik voldoende voorkennis boekhouden?

Je hoeft nog geen voorkennis boekhouden te hebben om te starten in één van onze opleidingen. De lessen boekhouden starten vanaf nul en worden geleidelijk aan opgebouwd zodat je deze belangrijke vaardigheid en kennis beheerst. Voor wie zich niet zeker voelt, is er een vakantiecursus boekhouden.

Overweeg je om te starten in het gemeenschappelijke eerste bachelorjaar Economische wetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen en Handelsingenieur? Ontdek dan de aanpak van boekhouden in de vakken Accounting A en Accounting B.

Is er studie- en trajectbegeleiding (monitoraat)?

Ja, op onze faculteit is er een monitoraat dat instaat voor zowel (vakinhoudelijk) studiebegeleiding als trajectbegeleiding. In het monitoraat zijn 8 mensen werkzaam:

  • Willy Arts: vakinhoudelijke studiebegeleider EW/TEW/HIR voor Wiskunde I en Statistiek I en algemene studiebegeleider (studiemethodiek, studie- en examenplanning,...)
  • Erlijn Cools: vakinhoudelijke studiebegeleider HW voor Wiskunde voor bedrijfskundigen I en Statistiek voor bedrijfskundigen I 
  • Delphine François: vakinhoudelijke studiebegeleider HW voor Economie en Boekhouden, vakinhoudelijke studiebegeleider BPM voor Economie en algemene studiebegeleider (studiemethodiek, studie- en examenplanning, ...)
  • Lauren Eeckhout: algemene studiebegeleider BPM (studiemethodiek, studie- en examenplanning, ...)
  • Ann Maes: vakinhoudelijke studiebegeleider EW/TEW/HIR voor Economie en Accounting en algemene studiebegeleider (studiemethodiek, studie- en examenplanning,...)
  • Frauke Cuelenaere: trajectbegeleider EW/TEW/HIR
  • Charlotte Torck: trajectbegeleider HW/BPM
  • Laure Janssens: trajectbegeleider schakel- en voorbereidingsprogramma's en verbredende masters

Het monitoraat staat ter beschikking van alle studenten die vragen hebben omtrent de opleidingen aan de faculteit, het Onderwijs- en examenreglement, samenstellen van het curriculum, individuele (leer)problemen,... en specifieker voor eerstejaarsstudenten met vragen over de leerstof, de examen, hun studiemethode en studieplanning. 

Zijn er vakantiecursussen?

De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert een viertal vakantiecursussen ter voorbereiding op de opleidingen BPM, EW, HIR, HW en TEW. Het bijwonen van de vakantiecursussen is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Het is al een eerste kennismaking met het universitaire gebeuren. Je leert de faculteit, de lesgevers, de vakinhoudelijke studiebegeleiders, de manier van lesgeven, medestudenten,... kennen nog vóór de start van het academiejaar. Het volgen van een vakantiecursus kan dus alleen maar voordelen opleveren. De vakantiecursussen zijn gratis voor studenten die ingeschreven zijn op de rol. Voor het cursusmateriaal wordt wel een bedrag aangerekend. Daarnaast is er voor de nieuwe studenten uit de opleidingen economie, handelsingenieur, handelswetenschappen en toegepaste economie reeds tijdens de vakantie voorbereidend lesmateriaal online ter beschikking.

Lees meer over onze vakantiecursussen.

Schakelprogramma's

Wat is het verschil tussen een schakelprogramma en een voorbereidingsprogramma?

Een schakelprogramma is voor studenten die een professionele bachelor in handen hebben en willen starten aan een academische opleiding aan de universiteit. Een voorbereidingsprogramma is voor studenten die reeds een academische bachelor of master op zak hebben en er voor kiezen om een andere masteropleiding te volgen.

Ik volgde reeds een professionele opleiding, krijg ik vrijstellingen?

Op basis van vakken gevolgd binnen een PROFESSIONELE opleiding zijn geen vrijstellingen mogelijk aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. In een schakelprogramma worden de academische competenties verder uitgediept en de nadruk ligt meer op theoretische modellen en inzicht. Een schakelprogramma is immers al een verkort traject. Bovendien werd elk schakelprogramma afgetoetst met de betrokken hogescholen en partnerinstellingen waaruit we studenten aanvaarden.

Studenten die in het verleden reeds credits hebben verworven binnen een academische bachelor kunnen op basis daarvan een vrijstelling aanvragen en eventueel verkrijgen. Bv. de student was voor zijn professionele bachelor reeds ingeschreven in een universitaire opleiding en slaagde daar voor enkele vakken. 

Is een schakelprogramma haalbaar vanuit een professionele bachelor?

Het schakelprogramma is niet te onderschatten. Gedurende één jaar krijg je heel wat theoretische opleidingsonderdelen die onvoldoende werden benadrukt in de professionele bachelor. Bovendien omvatten de meeste schakelprogramma's van de faculteit Economie en Bedrijfskunde een aanzienlijk pakket kwantitatieve vakken, zoals bv. Wiskunde en Statistiek.

Daarnaast vraagt een universitaire studie een andere, meer gedisciplineerde studiemethode. Omdat de leerstof op een intensieve en academische manier wordt gebracht, moet je in staat zijn om op zelfstandige basis grote pakken leerstof te verwerken. Indien je beschikt over de juiste motivatie, studiemethode, capaciteiten en inzet is het schakelprogramma een haalbare kaart.

Wat met wiskunde in het schakelprogramma?

Wiskunde vormt een belangrijk opleidingsonderdeel in de schakelprogramma’s van Handelswetenschappen, Economics en Business Economics.

Handelswetenschappen bouwt voort op het wiskundepakket uit de derde graad ASO van 3 à 4 uur wiskunde per week. Voor de opleidingen Economics en Business Economics bouwen we verder op het wiskunde uit de derde graad ASO 5 à 6 uur wiskunde per week.

Zelfs indien je uit een goede vooropleiding komt in het middelbaar dien je er rekening mee te houden dat je minstens drie jaar geen kwantitatieve vakken kreeg op de hogeschool. Daarom is het een absolute must om alle lessen bij te wonen van de wiskundige en statistische vakken binnen het schakelprogramma. Daarnaast bereid je ook alle oefeningen voor, voorafgaand aan de oefeningenlessen. 

Lees meer en bekijk een video over de inhoud, de vereiste voorkennis en de mogelijke voorbereiding voor wiskunde.

Hoe kan ik mijn wiskundekennis opfrissen en bijwerken?

Voor de start van het academiejaar kan je vrijblijvend een vakantiecursus wiskunde en/of een online cursus basisvaardigheden wiskunde volgen. In die cursus krijg je de kans om de nodige wiskundevaardigheden aan te scherpen.

Lees meer over onze vakantiecursussen.

Eens je met de opleiding bent gestart kan je beroep doen op de studiebegeleider wiskunde. 

Binnen Handelswetenschappen kan je begeleiding krijgen voor het vak ‘Wiskunde voor bedrijfskundigen I’.  

Binnen de opleidingen Business Economics en Economics kan je begeleiding krijgen voor de vakken Wiskunde I(A), Wiskunde I(B), statistiek I(A) en statistiek I(B). 

Deze begeleiding gebeurt op verschillende manieren: begeleiding in kleine groepen (monitoraatsessies), individuele begeleiding en voorbereiding op de examens en feedback.

Kan ik in januari starten aan de opleiding?

Het is mogelijk om bij het begin van het tweede semester te starten. Je kan dan enkel de vakken van het tweede semester opnemen in je curriculum. Houd er rekening mee dat bepaalde vakken uit het tweede semester voortbouwen op bepaalde vakken uit het eerste semester. Hierdoor kan je mogelijk een stuk voorkennis missen. De vakken van het eerste semester leg je pas af in het daaropvolgende academiejaar.

De student dient goed na te kijken in de studiefiche of hij over de nodige voorkennis beschikt voor een bepaald vak. In de meeste gevallen beschikt de student maar voor een aantal vakken over de voorkennis en zal hij maar een beperkt aantal vakken opnemen in het 2de semester. Hierdoor zal de student dus langer doen over de studie dan de voorziene termijn van het schakelprogramma en de master. 

Lees meer over instappen in het 2de semester.

Is er begeleiding mogelijk?

Binnen de faculteit is er een monitoraat, bestaande uit studie en trajectbegeleiders. Bij hen kan je zowel terecht voor (vakinhoudelijk) studiebegeleiding als voor vragen rond je traject. Afhankelijk van je opleiding zijn de studie en trajectbegeleiders verschillend.

Voorbereidingsprogramma's

Wat is het verschil tussen een schakelprogramma en een voorbereidingsprogramma?

Een schakelprogramma is voor studenten die een professionele bachelor in handen hebben en willen starten aan een academische opleiding aan de universiteit. Een voorbereidingsprogramma is voor studenten die reeds een academische bachelor of master op zak hebben en er bewust voor kiezen om een andere masteropleiding te volgen.

Ik volgde reeds een academische opleiding, krijg ik vrijstellingen?

Studenten die in het verleden reeds credits hebben verworven binnen een ACADEMISCHE opleiding (universiteit) kunnen vrijstellingen aanvragen op basis van de behaalde credits binnen de academische opleiding. De student dient te bewijzen dat hij op basis van eerder gevolgde vakken aan een universiteit de inhoud gezien heeft en de eindcompetenties van het vak heeft bereikt. 

Meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen

Wat met wiskunde in het voorbereidingsprogramma?

Wiskunde vormt een belangrijk opleidingsonderdeel in de voorbereidingsprogramma's van Handelswetenschappen, Economics, Business Economics en Business Engineering.

Handelswetenschappen bouwt voort op het wiskundepakket uit de derde graad ASO van 3 à 4 uur wiskunde per week. Voor de opleidingen Economics, Business Economics en business Engineering bouwen we verder op het wiskunde uit de derde graad ASO 5 à 6 uur wiskunde per week.

Zelfs indien je uit een goede vooropleiding komt in het middelbaar dien je er rekening mee te houden dat je mogelijks een aantal academiejaren geen wiskundige en kwantitatieve vakken kreeg in vooropleiding. Indien dit het geval is dan is het ten sterkste aan te raden om extra aandacht te besteden aan de wiskundige en statistische vakken. 

Lees meer en bekijk een video over de inhoud, de vereiste voorkennis en de mogelijke voorbereiding voor wiskunde.

Hoe kan ik mijn wiskundekennis opfrissen en bijwerken?

Voor de start van het academiejaar kan je vrijblijvend een vakantiecursus wiskunde en/of een online cursus basisvaardigheden wiskunde volgen. In die cursus krijg je de kans om de nodige wiskundevaardigheden aan te scherpen.

Lees meer over onze vakantiecursussen.

Eens je met de opleiding bent gestart kan je beroep doen op de studiebegeleider wiskunde. 

Binnen Handelswetenschappen kan je begeleiding krijgen voor het vak ‘Wiskunde voor bedrijfskundigen I’ en 'statistiek voor bedrijfskundigen I'.

Binnen de opleidingen Business Economics en Economics kan je begeleiding krijgen voor de vakken Wiskunde I(A), Wiskunde I(B), statistiek I(A) en statistiek I(B). 

Deze begeleiding gebeurt op verschillende manieren: begeleiding in kleine groepen (monitoraatsessies), individuele begeleiding en voorbereiding op de examens en feedback.

Kan ik in januari starten aan de opleiding?

Het is mogelijk om bij het begin van het tweede semester te starten.. Je kan dan enkel de vakken van het tweede semester opnemen in je curriculum. Houd er rekening mee dat bepaalde vakken uit het tweede semester voortbouwen op bepaalde vakken uit het eerste semester. Hierdoor kan je mogelijk een stuk voorkennis missen. De vakken van het eerste semester leg je pas af in het daaropvolgende academiejaar.

De student dient goed na te kijken in de studiefiches van de vakken of hij over de nodige voorkennis beschikt. In de meeste gevallen beschikt de student maar voor een aantal vakken over de voorkennis en zal hij maar een beperkt aantal vakken opnemen in het 2de semester. Hierdoor zal de student dus langer doen over de studie dan de voorziene termijn van het schakelprogramma en de master.

Lees meer over instappen in het 2de semester.

Is er begeleiding mogelijk?

Binnen de faculteit is er een monitoraat, bestaande uit studie en trajectbegeleiders. Bij hen kan je zowel terecht voor (vakinhoudelijk) studiebegeleiding als voor vragen rond je traject. Afhankelijk van je opleiding zijn de studie en trajectbegeleiders verschillend.

Contact

Heb je nog een andere vraag?