Regels GIT BPM in een notendop

Alle info over het opnemen van een geïndividualiseerd traject (GIT) binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management (BPM) aan de UGent

Wanneer is een GIT mogelijk?

1. GIT binnen de bachelor

Een GIT binnen de bachelor BPM is steeds mogelijk (van zodra je voor minstens één vak een credit/vrijstelling hebt verworven).
 

2. GIT bachelor + master

Een GIT waarbij je jouw resterende vakken uit de bachelor BPM wil combineren met vakken uit de master BPM, is enkel mogelijk indien je voor alle vakken uit de eerste bachelor reeds bent geslaagd (= credit verworven, vrijgesteld of gedelibereerd).

Moet je nog één of meerdere eerste-bachelor-vak(ken) afwerken, dan is een GIT met mastervakken niet mogelijk.

Kortom: een GIT bachelor+master mag niet als het eerste bachelorjaar niet volledig is afgewerkt!

 

3. GIT schakelprogramma + master

Een GIT waarbij je jouw resterende vakken uit het schakelprogramma BPM wil combineren met vakken uit de master BPM, is mogelijk van zodra je voor minstens één vak een credit hebt verworven (of vrijgesteld bent) binnen het schakelprogramma.

 

4. GIT voorbereidingsprogramma + master

Een GIT waarbij je vakken uit het voorbereidingsprogramma BPM wil combineren met vakken uit de master BPM, is steeds mogelijk.

Omvang van jouw GIT: hoeveel studiepunten?

In principe zijn er 3 soorten GIT mogelijk, met telkens 3 verschillende maximumgrenzen qua toegestaan aantal studiepunten:

1. GIT in een afstudeerjaar van de Master = maximaal 80 stp.

Kan je jouw GIT zodanig samenstellen dat je daardoor op het eind van academiejaar 2023-2024 kan afstuderen als Master?
Dan kan je een "GIT in een afstudeerjaar" opnemen die maximaal 80 studiepunten mag bevatten.

 Voorbeelden:

 • Je dient nog 18 studiepunten af te werken uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma en je moet nog jouw volledige master afwerken. Je mag deze 18 studiepunten uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma combineren met de volledige master. Je neemt in 2023-2024 bijgevolg 78 studiepunten op, zodat je op het einde van het academiejaar kan afstuderen als master.
 • Je dient nog 31 studiepunten af te werken uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma en je moet nog 45 studiepunten afwerken uit de master. Je mag deze 31 studiepunten uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma combineren met de resterende 45 studiepunten uit de master. Je neemt in 2023-2024 bijgevolg 76 studiepunten op, zodat je op het einde van het academiejaar kan afstuderen als master.

 

2. Gewoon GIT = maximaal 72 stp.

Kan je niet afstuderen als Master op het einde van het academiejaar, dan kan je een "Gewoon GIT" opnemen, waarbij jouw GIT maximaal 72 studiepunten kan bedragen.

De meeste studenten zullen bijgevolg een "gewoon GIT" kunnen opnemen.

Hierop geldt één uitzondering: studenten die na het eerste inschrijvingsjaar in de bachelor een bindende voorwaarde hebben opgelopen (< 50% studierendement hebben behaald) worden toegestaan een GIT van maximaal 60 stp op te nemen (zie hieronder punt 3).

3. GIT na 1ste inschrijving in Bachelor HW met bindende voorwaarde = maximaal 60 stp.

Was je in 2022-2023 voor het eerst ingeschreven in de bachelor BPM én heb je op het einde van 2022-2023 een bindende voorwaarde opgelopen (of m.a.w. heb je geen 50% studierendement behaald na jouw eerste inschrijving in de bachelor BPM)?

In dat geval mag jouw GIT in 2023-2024 maximaal 60 studiepunten omvatten.

Voorbeelden:

 • Je was in 2022-2023 voor het eerst ingeschreven voor de eerste bachelor BPM en slaagde op het einde van 2022-2023 voor 25 van de 60 studiepunten uit de eerste bachelor. Je hebt in 2022-2023 bijgevolg geen 50% studierendement behaald en er wordt jou bij een eerstvolgende inschrijving in de bachelor BPM een bindende voorwaarde opgelegd.
  Je mag indien je dat wil in 2023-2024 een GIT 1ste + 2de Ba BPM opnemen, maar die mag maximaal 60 studiepunten bedragen. Je herneemt in eerste instantie alle resterende vakken (35 studiepunten) uit de eerste bachelor HW en vervolgens mag je jouw GIT aanvullen met maximaal 25 studiepunten aan vakken uit de tweede bachelor BPM. Jouw GIT mag echter nooit 60 studiepunten overschrijden.
 • Je was in 2022-2023 in het tweede semester voor het eerst ingeschreven in de bachelor BPM voor bvb 28 studiepunten. Op het einde van 2022-2023 slaagde je voor 13 van de 28 opgenomen studiepunten.  Je hebt in 2022-2023 bijgevolg geen 50% studierendement behaald en er wordt jou bij een eerstvolgende inschrijving in de bachelor BPM een bindende voorwaarde opgelegd.
  Je mag indien je dat wil in 2023-2024 een GIT 1ste + 2de Ba BPM opnemen, maar die mag maximaal 60 studiepunten bedragen. Je herneemt in eerste instantie alle resterende vakken (47 studiepunten) uit de eerste bachelor HW en vervolgens mag je jouw GIT aanvullen met maximaal 13 studiepunten aan vakken uit de tweede bachelor BPM. Jouw GIT mag echter nooit 60 studiepunten overschrijden.
 • Je was in 2022-2023 voor het eerst ingeschreven in de bachelor BPM en nam daarbij een GIT 1ste + 2de bachelor op van 66 studiepunten (want je genoot reeds over bijvoorbeeld 40 stp aan vrijstellingen). Op het einde van 2022-2023 slaagde je voor 30 van de 66 opgenomen studiepunten. Je hebt in 2022-2023 bijgevolg geen 50% studierendement behaald en er wordt jou bij een eerstvolgende inschrijving in de bachelor BPM een bindende voorwaarde opgelegd.
  Je mag indien je dat wil in 2023-2024 een GIT 1ste + 2de + 3de Ba BPM opnemen, maar die mag maximaal 60 studiepunten bedragen. Je herneemt in eerste instantie alle resterende vakken (50 studiepunten) uit de eerste en tweede bachelor BPM en vervolgens mag je jouw GIT aanvullen met nog maximaal 10 stp aan vakken uit de derde bachelor BPM. Jouw GIT mag echter nooit 60 stp overschrijden.

Inhoud van jouw GIT: welke vakken?

1. Van onderuit aanvullen

Je bent verplicht jouw curriculum steeds "van onderuit" aan te vullen. Eerst moet je alle resterende vakken uit het laagste modeltrajectjaar opnemen, alvorens je jouw GIT kan aanvullen met vakken uit een hoger modeltrajectjaar.

Voorbeelden:

 • Wil je reeds tweede-bachelor-vakken opnemen, dan moeten ook minstens alle resterende eerste-bachelor-vakken opgenomen staan in jouw curriculum.
 • Wil je reeds derde-bachelor-vakken opnemen, dan moeten ook minstens alle resterende eerste- én tweede-bachelor-vakken opgenomen staan in jouw curriculum.
 • Wil je reeds mastervakken opnemen, dan moeten ook minstens alle resterende vakken uit de bachelor/schakelprogramma/voorbereidingsprogramma opgenomen staan in jouw curriculum.

 

2. Volgtijdelijkheid

Volgtijdelijkheid houdt in dat je moet geslaagd zijn voor vak X alvorens je mag inschrijven voor vak Y.

Binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management geldt er geen bindende volgtijdelijkheid.

Hou er wel rekening mee dat er voor bepaalde vakken aanbevolen volgtijdelijkheid geldt, waardoor je best bepaalde begincompetenties reeds onder de knie hebt, alvorens je inschrijft voor een "vervolgvak". De aanbevolen volgtijdelijkheid vind je terug in de studiefiches van de vakken via de studiekiezer.

 

3. Gelijktijdigheid

Gelijktijdigheid houdt in dat je pas mag inschrijven voor vak X, indien je ook minstens gelijktijdig bent ingeschreven voor vak(ken) A, B, C...

Binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management worden voor volgende vakken gelijktijdigheidsregels toegepast:

 • Stage, rapportering en communicatietraining: Het is niet mogelijk om “Stage, rapportering en communicatietraining” voorafgaand aan alle andere opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding op te nemen in het curriculum: m.a.w. de stage is steeds het slotstuk van de bacheloropleiding en kan pas worden opgenomen in het jaar dat men de bachelor volledig afwerkt.
 • Masterproef: Het is niet mogelijk om de masterproef voorafgaand aan andere opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en masteropleiding op te nemen in het curriculum: m.a.w. de masterproef is steeds het slotstuk van de masteropleiding en kan pas worden opgenomen in het curriculum in het jaar dat men de master afwerkt.