Geïndividualiseerd Traject (GIT) Bestuurskunde en Publiek Management

Stappenplan tot het samenstellen van jouw geïndividualiseerd traject binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management (GIT BPM)

Stap 1: Structuur van de opleiding

Maak je vertrouwd met de structuur van de opleiding. Bekijk in eerste instantie welke vakken je per "jaar" (= modeltraject) moet opnemen in jouw curriculum:

Stap 2: GIT-regels

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te kunnen opnemen, hoeveel studiepunten je maximaal kan opnemen, welke vakken je kan opnemen edm. door het GIT-reglement grondig door te nemen: GIT-reglement.

De belangrijkste punten van het GIT-reglement kan je hier beknopt nalezen: GIT BPM in een notendop.

Stap 3: Tips bij het samenstellen van jouw GIT

Naast de GIT-regels hou je ook rekening met de semesterspreiding, eventuele les- en examenoverlap, de stand van jouw leerkrediet, jouw studievoortgang, ...

Lees aandachtig de "Praktische tips voor een GIT BPM" door.

Stap 4: Ga na of de programmawijziging impact heeft op jouw GIT

Zowel binnen de bachelor, het schakelprogramma, het voorbereidingsprogramma, alsook de Master Handelswetenschappen kent het opleidingsprogramma in 2019-2020 een andere invulling in vergelijking met academiejaar 2018-2019.

Een programmawijziging heeft vooral een impact op het samenstellen van een GIT-curriculum. Bekijk daarom welke wijzigingen er precies werden doorgevoerd en wat de daarbij horende overgangsmaatregelen zijn: programmawijzigingen en overgangsmaatregelen.

Omwille van de programmawijziging zullen in OASIS in sommige gevallen een aantal dingen niet correct weergegeven worden. Hou hiermee rekening bij het samenstellen van jouw GIT en pas jouw curriculum aan waar mogelijk. Bekijk hier het overzicht van mogelijke "foute weergaven in OASIS" omwille van de programmawijzigingen.