Geïndividualiseerd Traject (GIT) Bestuurskunde en Publiek Management

Stappenplan tot het samenstellen van jouw geïndividualiseerd traject binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management (GIT BPM)

Stap 1: Structuur van de opleiding

Maak je vertrouwd met de structuur van de opleiding. Bekijk in eerste instantie welke vakken je per "jaar" (= modeltraject) moet opnemen in jouw curriculum:

Stap 2: GIT-regels

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te kunnen opnemen, hoeveel studiepunten je maximaal kan opnemen, welke vakken je kan opnemen edm. door het GIT-reglement grondig door te nemen: GIT-reglement.

De belangrijkste punten van het GIT-reglement kan je hier beknopt nalezen: GIT BPM in een notendop.

Stap 3: Tips en werkdocumenten

Naast de GIT-regels hou je ook rekening met de semesterspreiding, eventuele les- en examenoverlap, de stand van jouw leerkrediet, jouw studievoortgang, ...

Lees aandachtig de "Praktische tips en werkdocumenten voor een GIT BPM" door.

Stap 4: Ga na of de programmawijziging impact heeft op jouw GIT

Enkel binnen de Bachelor BPM kent het opleidingsprogramma in 2020-2021 een kleine programmawijziging in vergelijking met academiejaar 2019-2020.

Het betreft aanpassingen binnen de keuzevakkenlijsten en een semesterwissel voor volgende 2 tweede-bachelors-vakken: Inleiding Psychologie enerzijds en Privaatrecht anderzijds.

Het volledige overzichtsdocument met alle programmawijzigingen en overgangsmaatregelen kan je hier terugvinden: programmawijzigingen en overgangsmaatregelen