Geïndividualiseerd Traject (GIT) Bestuurskunde en Publiek Management

Stappenplan tot het samenstellen van jouw geïndividualiseerd traject binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management (GIT BPM)

Stap 1: Structuur van de opleiding

Maak je vertrouwd met de structuur van de opleiding. Bekijk in eerste instantie welke vakken je per "jaar" (= modeltraject) moet opnemen in jouw curriculum:

Stap 2: GIT-regels

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te kunnen opnemen, hoeveel studiepunten je maximaal kan opnemen, welke vakken je kan opnemen edm. door het GIT-reglement grondig door te nemen: GIT-reglement.

De belangrijkste punten van het GIT-reglement kan je hier beknopt nalezen: GIT BPM in een notendop.

Stap 3: Tips en werkdocumenten

Naast de GIT-regels hou je ook rekening met de semesterspreiding, eventuele les- en examenoverlap, de stand van jouw leerkrediet, jouw studievoortgang, ...

Heb je een infosessie gemist? Bekijk dan eveneens de gebruikte presentatie.

Lees aandachtig de "Praktische tips en werkdocumenten voor een GIT BPM" door.

Stap 4: Programmawijzigingen

Het volledige overzichtsdocument met alle programmawijzigingen en overgangsmaatregelen kan je hier terugvinden: programmawijzigingen en overgangsmaatregelen