Praktische tips GIT BPM

1. Omvang van jouw GIT

Neem niet te veel hooi op je vork!

De grenzen per type GIT die in het curriculum-reglement beschreven staan zijn maximumgrenzen. Je bent in geen enkel geval verplicht om in te schrijven voor het maximum aantal toegelaten studiepunten!

Er worden geen minimumgrenzen opgelegd. Wel adviseren we dat je voor minstens 27 studiepunten per academiejaar inschrijft, teneinde geen problemen te krijgen i.v.m. groeipakket ("kinderbijslag") edm.

2. Les- en examenoverlap

Bij het samenstellen van jouw GIT bekijk je eerst alle beschikbare info omtrent les- en examenroosters.

Eén van de grootste nadelen van het opnemen van een GIT is namelijk dat er les- en examenoverlap kan zijn. Weet dat jouw GIT niet zal afgekeurd worden omwille van les- of examenoverlap, het is dus jouw eigen verantwoordelijkheid om dit na te gaan.

Lesoverlap

Leg de lesroosters van de modeltrajectjaren die je combineert samen en bekijk welke vakken je kan volgen in jouw GIT.

Ook indien je een vak voor de tweede maal aflegt is het nuttig om de lessen opnieuw bij te wonen, zodoende de leerstof opnieuw te horen en meer inzichten te verwerven. Bovendien kan een lesgever elk jaar wijzigingen aanbrengen in zijn cursus of manier van lesgeven.

Examenoverlap

Bij een GIT is het niet ondenkbaar dat twee examens op hetzelfde moment vallen. Hierdoor bestaat de kans dat je bepaalde vakken direct zal moeten doorschuiven naar de 2de  zittijd en dat je voor bepaalde vakken dus maar één examenkans kan benutten.

Indien deze situatie zich voordoet, kies er dan steeds voor om de vakken van het hoogste modeltraject door te schuiven en leg jouw prioriteit bij het afwerken van de vakken van het laagste modeltraject.

3. Semesterspreiding

Probeer bij het samenstellen van jouw GIT rekening te houden met een evenwichtige spreiding per semester. Probeer te voorkomen dat je in het ene semester heel veel studiepunten opneemt en in het andere semester heel weinig studiepunten opneemt.

4. Leerkrediet

Voor elk vak dat je wil inschrijven, moet je leerkrediet inzetten. Wees waakzaam over de stand van jouw leerkrediet: voor elk vak dat je niet slaagt, verlies je namelijk leerkrediet. Hoe “zwaarder” je jouw GIT maakt, hoe meer kans er is dat je niet voor alle vakken slaagt, hoe meer leerkrediet je dus kan verliezen.

Meer info over leerkrediet kan je hier nalezen.

5. Studievoortgang

De UGent hanteert ook eigen regels m.b.t. studievoortgang conform artikel 24 van het Onderwijs- en Examenreglement. Binnen een inschrijving in een opleiding moet je ervoor zorgen dat je telkens voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten credits behaalt. Lukt dit niet, dan zal het academiejaar daarop jou een bindende voorwaarde opgelegd worden. Los je in dat academiejaar die bindende voorwaarde niet in, dan zal een volgende inschrijving voor de opleiding geweigerd worden.

Op jouw puntenbrief (pdf-versie) staat steeds vermeld of je een bindende voorwaarde of weigering hebt opgelopen.

Meer info over de studievoortgangsregels aan de UGent kan je hier nalezen.

6. Werkdocumenten

Maak gerust gebruik van volgende werkdocumenten om jouw GIT te helpen samenstellen:

7. Presentaties Infosessies

Na afloop van de online infosessies kan je hier de gebruikte presentaties terug vinden: