Creditcontract

Info over het samenstellen van het curriculum voor "losse vakken" binnen een creditcontractinschrijving aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Alle opleidingsonderdelen ("vakken") die in de opleidingen aan de faculteit economie en bedrijfskunde aan UGent worden aangeboden, kan je terugvinden via de Studiekiezer.

In de studiefiche van elk opleidingsonderdeel staat vermeld of het mogelijk is om het betreffende opleidingsonderdeel in creditcontract op te nemen. Binnen de studiefiche vind je dit terug onder het item "creditcontractvoorwaarde".

Creditcontractvoorwaarde = open

Indien de toegang tot het opleidingsonderdeel via creditcontract open is, dien je zelf te beoordelen of je in staat zal zijn te slagen voor het opleidingsonderdeel, al dan niet rekening houdend met de voorkennis die aanbevolen wordt in de omschrijving van de begincompetenties. Inschrijven voor dat vak in creditcontract is sowieso mogelijk.

Creditcontractvoorwaarde = mits gunstige beoordeling van de competenties

Indien er te lezen staat dat het opleidingsonderdeel enkel in creditcontract kan worden opgenomen mits gunstige beoordeling van de competenties, dan dien je te voldoen aan de begincompetenties.
Worden er in de studiefiche geen specifieke begincompetenties vereist, dan is er wederom geen probleem en kan je zonder problemen inschrijven voor dat opleidingsonderdeel.
Worden er wél specifieke begincompetenties vereist, dan moet je toestemming vragen aan de lesgever om zijn opleidingsonderdeel te mogen volgen. Je vraagt de toestemming op per e-mail (de contactgegevens van de lesgevers kan je raadplegen via het UGent-telefoonboek). De docent beslist dan zelf om jou al dan niet toe te laten tot het volgen van zijn opleidingsonderdeel en kan dus m.a.w. de voorwaarde om te voldoen aan begincompetenties "overrulen".

Indien je de toestemming van de lesgever hebt ontvangen om zijn/haar vak te mogen volgen, dan dien je dit door te sturen naar .

Creditcontractvoorwaarde = gesloten

In sommige gevallen kan een opleidingsonderdeel nooit in creditcontract opgenomen worden:"Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden". Het is in dat geval onmogelijk om voor dat vak in te schrijven met een creditcontract.

Aantal studiepunten

Indien men vakken opneemt uit een opleiding waarvoor men nog niet over het toelatingsverlenende diploma beschikt, dan wordt de inschrijving voor "losse vakken" in creditcontract beperkt tot maximaal 24 studiepunten per academiejaar (cfr artikel 31 Onderwijs- en Examenreglement).