Curriculum samenstellen Bedrijfseconomie: fiscaliteit

Structuur van de opleiding

Het programma bevat uitsluitend plichtvakken. 

Let op! Het is niet mogelijk om een traject van anderhalf jaar te bewandelen wanneer je start in september. Ofwel werk je de opleiding in één academiejaar af, ofwel werk je de opleiding in twee academiejaren af. Dit omwille van de masterproef (zie verder).

Masterproef

De masterproef binnen de opleiding heeft een specifiek karakter. Hierdoor dien je zelf niet op zoek te gaan naar een onderwerp en zal je geïnformeerd worden tijdens de lessen over het verloop van deze masterproef.

De masterproef binnen de opleiding Fiscaliteit omvat enerzijds het schrijven van een paper en anderzijds een Tax-Game. De paper wordt geschreven in kleine groepjes rond een bepaald fiscaal onderwerp. De Tax-Game vindt één keer per academiejaar plaats, in juni. Daarvoor gaan jullie langs bij een fiscaal kantoor (de afgelopen jaren was dat Deloitte).

Gezien de masterproef het slotstuk is van de opleiding, kan die enkel en alleen opgenomen worden in het jaar van afstuderen. Indien het dus jouw intentie is om enkel de masterproef door te schuiven naar het volgende academiejaar, dan dient je te beseffen dat je hierdoor ten vroegste in juni van dat jaar kan afstuderen (en niet in januari).

Voorbereidingsprogramma en master combineren

Studenten die beslissen om vakken uit twee verschillende opleidingen te combineren worden Git-studenten genoemd. Zij volgen namelijk een geïndividualiseerd traject (GIT).

Bij het samenstellen van jouw vakkenpakket dien je je te houden aan het curriculum-reglement.

De belangrijkste elementen waarmee je moet rekening houden zijn

 • Masterproef als slotstuk: De masterproef is het slotstuk en mag je enkel toevoegen als je ook alle vakken hebt opgenomen, zowel alle vakken in het voorbereidingsprogramma als in je master.
 • Je wordt beperkt tot maximaal 90 studiepunten per academiejaar: Dit betekent dus dat de student het voorbereidingsprogramma en de master mag combineren in 1 academiejaar. Dit op voorwaarde dat je minimaal over een academische bachelordiploma beschikt.

Zolang je de voorwaarden in het GIT-reglement respecteert, kan je zelf beslissen hoeveel vakken je wenst op te nemen en beslissen welke vakken je wenst op te nemen uit je master naast de vakken van je voorbereidingsprogramma. De curriculumcommissie heeft steeds de eindbeoordeling over jouw curriculumvoorstel.

Inschrijven voor twee opleidingen

Studenten dienen eerst in te schrijven (of een inschrijvingsaanvraag aan te maken voor niet-UGent studenten) voor het voorbereidingsprogramma. Eens ze daarvoor zijn ingeschreven kunnen ze via de knop 'inschrijven vervolgopleiding'  zich ook inschrijven in de master.

Voor de twee opleidingen op exact hetzelfde moment inschrijven kan niet, de inschrijving in het voorbereidingsprogramma is namelijk de toelatingsvoorwaarde om ook in de master te kunnen inschrijven.  

Voorbeeldtrajecten

Voorbeeld 1: Je hebt al heel wat vrijstellingen in de opleiding Bedrijfseconomie: Fiscaliteit omwille van gelijkaardige vakken die je reeds in je vooropleiding volgde en je moet in totaal nog maar 68 studiepunten van het voorbereidingsprogramma en master afleggen.

Je combineert in één academiejaar alle voorbereidingsprogramma-vakken met alle mastervakken. Je kunt dus op één academiejaar deze opleiding afwerken.

Voorbeeld 2: Je hebt nog een resterend stuk van 15 studiepunten uit een vorige opleiding af te werken, maar start toch reeds graag met de opleiding Bedrijfseconomie: fiscaliteit.

Dit academiejaar schrijf je je voor de resterende 15 studiepunten van jouw vorige opleiding + neem je alle vakken van het voorbereidingsprogramma op. In het volgende academiejaar volg je dan de master van jouw opleiding Bedrijfseconomie: Fiscaliteit. Je behaalt op twee academiejaren je master in bedrijfseconomie: fiscaliteit.

Vrijstellingen

Indien je in het verleden reeds vakken hebt gevolgd die inhoudelijk overlappend zijn met vakken uit de opleiding Bedrijfseconomie: fiscaliteit kan je ervoor kiezen een vrijstelling aan te vragen.

 • Je kan vrijstellingen aanvragen voor vakken in het voorbereidingsprogramma en in de master.
 • Het is toegestaan vrijstellingen aan te vragen voor keuzevakken.
 • De vakken die je in het verleden reeds gevolgd hebben, moet je gevolgd hebben binnen een academische/universitaire opleiding.
 • Een vrijstelling aanvragen is nuttig als je kan aantonen dat er minimaal 90% overkomst is tussen de geziene leerstof binnen het vak/de vakken die je in het verleden gevolgd hebt en het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

De aanvraagprocedure kan je hier vinden. Je vindt er ook een lijst met vaak aangevraagde vrijstellingen in het verleden ter inspiratie (deze is niet bindend).

OASIS

Vakken waarvoor je vrijstellingen aangevraagd hebt, moet je ook toevoegen in OASIS. Wanneer een vrijstelling wordt goedgekeurd, zal de curriculumcommissie dat vak voorzien van de notatie van de vrijstelling. Geef aan in het opmerkingenscherm dat je een vrijstelling hebt verkregen/aangevraagd.

Staat er dat je het vak niet kan toevoegen (reeds opgenomen of gerealiseerd) dan mag je dit opgeven in het opmerkingenscherm, de administratie zal het vak dan toevoegen en er een vrijstelling aan koppelen. 

Als een aangevraagde vrijstelling niet wordt toegekend, dan heb je de mogelijkheid om dit vak uit jouw curriculum te verwijderen in geval je het desbetreffende (keuze)vak niet wenst te volgen of wenst uit te stellen naar het volgende academiejaar.

Werken en studeren combineren

Als je werken en studeren wenst te combineren, is het belangrijk dat je realistisch bent.

De kracht van de opleiding Bedrijfseconomie: fiscaliteit is dat dit om een beperkt aantal studenten gaat. Hierdoor is er in verschillende lessen veel interactie en wordt er gewerkt met casussen uit de praktijk. Ook een groot deel van de lesgevers staat nog in de praktijk. Het is aan te raden dat een werkstudent probeert om zoveel mogelijk van deze lessen mee te volgen. 

Neem zeker de info voor werkstudenten door.

Programmawijzigingen en overgangsmaatregelen (enkel relevant voor wie in 2023-2024 in de opleiding zit)

Binnen het voorbereidingsprogramma Bedrijfseconomie: Fiscaliteit worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De vakken ‘Economie A’ en ‘Economie B’ (samen 9 studiepunten) verdwijnen
 • Het vak ‘Economie’ (5 studiepunten) wordt toegevoegd
 • Het vak ‘Handels- en financiële verrichtingen’ (4 studiepunten) verdwijnt
 • Het vak ‘Verbintenissenrecht‘ (6 studiepunten) verdwijnt

Studenten die waren ingeschreven in AJ 2023-2024 en hun diploma nog niet behaald hebben, stappen in AJ 2024-2025 over naar de nieuwe programmaversie.

Omwille van deze programmawijzigingen gelden volgende overgangsmaatregelen:

 • Studenten die reeds geslaagd of vrijgesteld waren voor ‘Economie A’ of ‘Economie B’ behouden hun credit voor dit vak en dienen het nieuwe vak ‘Economie’ niet meer af te leggen.
 • Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Economie A’ of ‘Economie B’ leggen het nieuwe vak ‘Economie’ af.

Hulp nodig?

Een vraag over de inhoud van de opleiding, je traject of de samenstelling van je curriculum? Dan kan je terecht bij Laure Janssens

Op zoek naar inhoudelijke begeleiding voor het vak ‘economie A’, ‘economie B’, ‘accounting A’ of ‘accounting B’? Dan kan je terecht bij Ann Maes

Een vraag over je algemene studiemethode, studieplanning? Dan kan je terecht bij Laure Janssens