Keuzevakken Business Engineering - Data Analytics- 2020-2021

In de master Business Engineering: Data Analytics is er een keuzeruimte van 12 studiepunten, verdeeld over 1ste en 2de master. De meeste studenten kiezen ervoor om 6 studiepunten in hun 1ste masterjaar en 6 studiepunten in hun 2de masterjaar., maar het is niet verplicht om dit te verdelen als 6 studiepunten in 1ste master en 6 studiepunten in 2de master. Elke andere verdeling is toegestaan, zolang er uiteindelijk over de 2 masterjaren heen voor minstens 12 studiepunten aan keuzevakken werd gevolgd.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de studiegids-pagina van de afstudeerrichting Data Analytics. Een samenvatting van de keuzemogelijkheden staat hieronder weergegeven:

 

  • Studenten kunnen hun 12 studiepunten keuzevakken invullen uit 1 of meerdere modules hieronder.
  • Een aantal keuzevakken in onderstaande lijst worden modulair georganiseerd (dit zijn plichtvakken uit de 'modulaire' master Business Economics). Deze vakken zijn in de lijst hieronder aan geduid met '(M)'. Voor modulaire vakken gelden er op vlak van curriculumwijzigingen andere deadlines dan de reguliere deadlines:

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 1ste semester geldt dat er na 27 september 2020 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 2de semester geldt dat er na 14 februari 2021 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan.

  • Het opnemen van het keuzevak Stage is aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.

 

module 3.1 Keuze gevorderde opleidingsonderdelen
naam vak stp semester
Beleggingsleer 6 1
Bedrijfswaardering 4 1
Management accounting 4 1
Financieel risicomanagement 6 1
Productiestrategie 6 2
Kwaliteitsmanagement 6 2
Toegepaste besliskunde voor bedrijfsbeheer 6 1
Supply chain management 6 1
Bayesiaanse statistiek 6 2
Econometrie: tijdreeksanalyse 6 1
Netwerken in sociaal-economische systemen 6 2
Projectmanagement (fac. Economie en Bedrijfskunde) 6 1
Deep learning 6 2
Stage 6 J
Artificiële intelligentie 6 1
Big data science 6 2
Clean technology 5 1
Discrete algoritmen 6 2
Rationeel materiaalgebruik 5 1
Heuristieken en zoekmethoden 4 1
Tijd- en methodestudie 6 1
Geavanceerde databanken 6 1
Informatietechnologie en gegevensverwerking 6 2
Machinaal leren 6 1
Netwerkmodellering en -ontwerp 4 2
Projectmanagement (fac. Ingenieurswetenschappen)                              
6 2
Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek 6 1
Wachtlijntheorie 6 2
Softwarearchitectuur 4 1
Totale fabrieksautomatisering 6 2

 

module 3.2 Keuze algemene opleidingsonderdelen
naam vak stp semester
Economische analyse van banken 6 1
Economische analyse van financiële markten 6 1
Gevorderde econometrie: niet-lineaire technieken 6 2
Gevorderde micro-economie: speltheorie en asymmetrische informatie 6 1
Micro-economie: beslissingstheorie 6 1
Monetaire economie 5 1
Verzekeringen 6 1
Audit (M) 6 1
Beheerscontrole (M) 6 2
Fiscaliteit 5 2
Gevorderde financiële analyse (M) 6 1
Onderzoeksmethoden in marketing: marktonderzoek (M) 6 1
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3 2
Rechtseconomie 3 2
Milieu-economie 5 1
Ethiek, techniek en samenleving 3 2
Gezondheidseconomie 5 1
Coaching en diversiteit 3 J
Bewegen en sport: nu en later 3 wordt niet aangeboden in 2020-2021

 

module 3.3 Keuzeopleidingsonderdelen onderwijs
naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen 6 1
Klasmanagement en reflectie 4 2
De leraar binnen school en maatschappij                                                    4 1
Psychologie van de adolescentie 4 1

Gerelateerde inhoud