Handelsingenieur / Business Engineering

Info over het samenstellen van het curriculum binnen de opleiding Handelsingenieur / Business Engineering.

Structuur van de opleiding

Alle details over het programma HIR/Business Engineering vind je terug in de Studiekiezer.

In het schema hieronder vind je een korte samenvatting.

figuur structuur HIR

Extra info:

  • in de 1ste en 2de bachelor kunnen anderstalige studenten de keuze maken om Economisch Frans of Economisch Engels te vervangen door Economisch Nederlands. Lees hier de voorwaarden en procedure om dit aan te vragen.
  • Of je toegelaten wordt tot het voorbereidingsprogramma en de omvang van je voorbereidingsprogramma is afhankelijk van je vooropleiding. Bekijk de specifieke toelatingsvoorwaarden hier.
  • de bachelor HIR is een Nederlandstalige opleiding - de master Business Engineering en het voorbereidingsprogramma zijn een Engelstalige opleiding.
  • In tegenstelling tot de andere masteropleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde kent de master Business Engineering geen educatieve master. Het is wel mogelijk om volgend op een master Business Engineering een verkort educatief traject master Toegepaste Economische Wetenschappen te volgen, om via die weg als handelsingenieur te kunnen doorstromen naar een job in het onderwijs.

Curriculum-reglement

Lees in het curriculum-reglement alle regelgeving m.b.t. het samenstellen van jouw curriculum.

Keuzevakken

In HIR/Business Engineering is er geen keuze-ruimte in de bachelor, enkel in de master.

Lees eerst de algemene reglementering omtrent keuzevakken aan onze faculteit, vooraleer je hieronder doorklikt naar specifieke informatie.

 Raadpleeg hieronder de keuzevakkenlijst van jouw afstudeerrichting.

Geïndvidualiseerd traject (GIT)

 Studenten die niet het standaardtraject van hun opleiding volgen, zijn GIT-studenten. De reden waarom zij GIT-student zijn is verschillend van student tot student: vb. studievertraging omwille van tegenvallende resultaten, combinatie van werken en studeren, studeren met een functiebeperking,...

Voorbeelden van een GIT:

  • vakken combineren uit meerdere modeltrajectjaren (vb. combinatie van 1ste en 2de bachelor vakken)
  • vakken combineren uit meerdere opleidingen (vb. combinatie van vakken uit de bachelor en de master)
  • minder studiepunten opnemen dan het reguliere traject (vb. het voorbereidingsprogramma spreiden over 2 jaar i.p.v. 1 jaar)

 Lees de info over een GIT in HIR / Business Engineering.

Vragen? Hulp nodig?

Heb je nog vragen over jouw traject in de opleiding HIR / Business Engineering, contacteer dan gerust de trajectbegeleider: Frauke Cuelenaere