Begeleiding voor 1ste bachelorstudenten na afloop 1ste semester + opstart 2de semester

Hieronder vind je een aantal acties voor studenten 1ste bachelor. Deze acties kunnen zorgen voor een vlotte start in het 2de semester.

Jouw monitoraat helpt je hier graag bij. Alle info vind je terug op de monitoraatscursus van jouw opleiding op UFORA

1. Reflecteer

Bij tegenvallende resultaten is het heel belangrijk om voor jezelf te reflecteren wat er is fout gelopen. Je kunt dit eventueel doen aan de hand van de reflectievragenlijst van het monitoraat.

2. Feedback

Voor alle vakken wordt er feedback voorzien door de verantwoordelijke lesgever (niet door het monitoraat). Informatie over de feedbackmomenten vind je op de Ufora-cursussites van jouw vakken en/of op de UFORA-infosite van jouw opleiding.  Opgelet, de feedback start voor sommige opleidingen reeds op maandag 13 februari en feedback is enkel mogelijk op het daartoe voorziene tijdstip. Bekijk dus tijdig de planning van de feedbackmomenten. Het is heel belangrijk dat je naar de feedback gaat. Hier leer je niet alleen wat er voor jou precies is misgegaan op het examen. Je komt er ook meer te weten over de manier van verbeteren, over wat een professor precies verwacht van een antwoord,… Op basis van die feedback kan je beter inschatten wat er in het 2de semester en in de 2de zittijd van jou wordt verwacht op een examen.

Bereid de feedback voor aan de hand van de feedbackwijzer van UGent. Op die manier haal je nog meer uit een feedbackmoment.

3. Infosessies en workshops

Het monitoraat organiseert een 3-tal initiatieven om je te helpen beslissen en bijsturen in jouw tweede semester. Het is nuttig om elk van de 3 initiatieven bij te wonen:

Online infosessie 'Examenresultaten zijn bekend! Wat nu?'

In deze online infosessie lichten we toe wat (tegenvallende) examenresultaten op de januari-examens betekenen voor jouw verder studieverloop. Kan je nog gedelibereerd worden? Hoe ziet de herexamenperiode eruit? Wat met twijfels over je studiekeuze? Wat is een bindende voorwaarde? Wat met jouw leerkrediet? ...

Deze infosessie gaat online door. Inschrijven op voorhand is niet nodig. Op het moment van de infosessie die je wil bijwonen klik je gewoon door op het juiste tijdstip hieronder:

'On campus' workshop 'Evalueren en Bijsturen'

Als je resultaten minder goed zijn, dan verwacht het monitoraat je in lesweek 2 op deze workshop. Studenten hebben meestal wel een idee over wat er is fout gelopen, maar meer dan 'een idee' is dat vaak niet. We bekijken er samen hoe je jouw studieaanpak kan evalueren en bijsturen. Deze workshop gaat 'on campus' door. Wanneer deze sessie voor jouw opleiding doorgaat, lees je hieronder. Indien deze sessie meerdere keren voor jouw opleiding wordt georganiseerd, mag je zelf kiezen op welk moment je deelneemt. Schrijf je wel op voorhand voor dat tijdstip in via UFORA op de monitoraatscursus van jouw opleiding.

  • voor de opleiding BPM: donderdag 23 februari van 14u30 tot 15u45 in lokaal 0.3 (gebouw Hoveniersberg, campus Tweekerken)
  • voor de opleiding EW/TEW/HIR: woensdag 22 februari van 13u tot 14u15 in auditorium E - Maurice Van Vaerenbergh (gebouw Hoveniersberg, campus Tweekerken) ; vrijdag 24 februari van 11u30 tot 13u in auditorium 6 (gebouw L10, campus Ledeganck)
  • voor de opleiding HW: dinsdag 21 februari van 13u tot 14u15 in auditorium D - André Devreker ; vrijdag 24 februari van 13u tot 14u15 in auditorium B - André Vlerick (gebouw Hoveniersberg, campus Tweekerken)

Andere monitoraatsessies

De studiebegeleiders zullen je doorheen het 2de semester begeleiden bij het verwerken van de leerstof en het efficiënter plannen van je studie- en blokmomenten. Dit zal gebeuren tijdens verschillende vakinhoudelijke en algemene begeleidingssessies. Meer informatie vind je via UFORA op de monitoraatscursus van jouw opleiding.

4. Individueel adviesgesprek bij de studiebegeleiders of de trajectbegeleiders

Heb je nog vragen of twijfels, maak dan gerust een individuele afspraak bij het monitoraat. Zo kunnen we samen zoeken naar of werken aan een oplossing! 

Bij wie en hoe maak je een afspraak:

 

EEN GESPREK M.B.T. STUDIEBEGELEIDING (studiemethode, studieplanning, vakinhoudelijke begeleiding,...):

 

EW/TEW/HIR:

  • Reserveer bij Ann Maes voor een gesprek over je algemene studie-aanpak (studiemethode, studieplanning, blokplanning,...) en/of vakinhoudelijke begeleiding voor Economie en Accounting
  • Reserveer bij Willy Arts voor een gesprek over je algemene studie-aanpak (studiemethode, studieplanning, blokplanning,...) en/of vakinhoudelijke begeleiding voor Wiskunde en Statistiek

 

HANDELSWETENSCHAPPEN:

  • Reserveer bij Delphine François voor een gesprek over je algemene studie-aanpak (studiemethode, studieplanning, blokplanning,...) en/of vakinhoudelijke begeleiding voor Economie en Boekhouden
  • Reserveer bij Erlijn Cools voor een gesprek over je algemene studie-aanpak (studiemethode, studieplanning, blokplanning,...) en/of vakinhoudelijke begeleiding voor Wiskunde en Statistiek

 

BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT:

  • Reserveer bij Lauren Eeckhout voor een gesprek over je algemene studie-aanpak (studiemethode, studieplanning, blokplanning,...) en/of vakinhoudelijke begeleiding voor Economie

 

EEN GESPREK M.B.T. TRAJECTBEGELEIDING (vragen/twijfels over heroriëntering, aanpassing van je curriculum,...):

Heb je vragen m.b.t. je traject: wijzigingen aan jouw curriculum in het 2de semester, eventuele heroriëntering naar een nieuwe opleiding/afstudeerrichting,… kom dan op gesprek bij jouw trajectbegeleider.

  • Charlotte Torck is trajectbegeleider voor de opleidingen Handelswetenschappen + Bestuurskunde en Publiek Management
  • Frauke Cuelenaere is trajectbegeleider voor de opleidingen EW/TEW/HIR

Wil je een gesprek over een heroriëntering van EW/TEW/HIR naar HW/BPM (of omgekeerd), dan maakt het niet uit of je bij Charlotte Torck of Frauke Cuelenaere en gesprek inplant. Zij zullen je beiden kunnen informeren, adviseren en begeleiden bij de praktische en administratieve kant van deze heroriëntering.

 

Ben je al zeker van een overstap naar een opleiding buiten onze faculteit, neem dan meteen contact op met de trajectbegeleider van je nieuwe faculteit of je nieuwe onderwijsinstelling. Die persoon zal je correct kunnen informeren over een overstap-traject, mogelijke vrijstellingen, inschrijvingswijze bij aanvang van het 2de semester,… In dat geval is een afspraak bij een trajectbegeleider aan onze faculteit niet nodig.

Bekijk goed de informatie over 'stopzetten', want officieel stopzetten heeft gevolgen voor het eventueel nog afleggen van herexamens, kinderbijslag,... Vraag raad bij jouw trajectbegeleider indien je hierover vragen/twijfels hebt.