Studiebegeleiding

De studiebegeleiders

  • begeleiden een aantal vakken uit 1e bachelor. Je kan bij hen terecht met vragen over de leerstof (individueel en in groep).
  • organiseren voorbeeldexamens zodat je jezelf kan testen.
  • zijn het aanspreekpunt voor al je vragen over studiehouding, studieplanning en studiemethode.
  • helpen je zoeken naar oplossingen wanneer je studie minder wil vlotten (concentratie- problemen, faalangst, uitstelgedrag,...).

Studiebegeleiding op 2 manieren