Algemene studiebegeleiding voor de opleiding BPM

Verantwoordelijke voor de studiebegeleiding van de studenten Bestuurskunde & Publiek Management is Lieven Jonckheere. Als docent psychologie in de eerste bachelor is hij gemakkelijk aanspreekbaar.

 

 

Even op een rijtje wat je van hem op het vlak van studiebegeleiding kan verwachten:

LASSI-test met aansluitend werkgroepjes rond studieproblemen

  • Vertrekpunt van de studiebegeleiding is de LASSI-test. Dat is een eenvoudige test die je bij het begin van het jaar online kan afleggen (je wordt te gepaste tijd geïnformeerd wanneer en hoe dat kan). Deze test is niet verplicht, maar wel een zeer sterke aanrader. Doen dus!
    Die test brengt in kaart  hoe je het voorbije jaar (voor bachelorstudenten het laatste jaar Middelbaar Onderwijs) je studie hebt aangepakt. Het resultaat van die test geeft je meteen een idee van de gebieden waarop zich mogelijks problemen met het studeren in het Hoger Onderwijs kunnen voordoen.
  • Niet gepanikeerd echter. Er volgt meteen een aanbod aan studiebegeleiding. Bij het begin van elk semester worden groepjes gevormd, waarin studenten met hetzelfde soort probleem samen zoeken naar de beste manier waarop iedereen afzonderlijk die kan aanpakken. Dat gebeurt met actieve medewerking van Lieven Jonckheere. In die groepjes kan het zowel over studieplanning en studiemethodes gaan als over problemen met het verwerken van specifieke vakken.

Individueel verkennend gesprek

  • Het is altijd mogelijk om met Lieven Jonckheere een individueel verkennend gesprek te hebben over een specifiek studieprobleem, dat meer ‘persoonlijk’ is. Dat kunnen motivatieproblemen zijn: je twijfelt of dit wel een studie is voor jou, of als die tot een werk leidt dat je zal boeien. Maar ook om zogenaamde ‘relationele’ problemen met je ouders, met je lief, waardoor je je niet op je studie kan concentreren.
  • Lieven Jonckheere kan doorverwijzen mocht er op een of ander vlak intensievere begeleiding nodig zijn. Een goed beginpunt is in elk geval de Afdeling Studieadvies.
  • Lieven Jonckheere is aan discretie gebonden: hij gaat dus niet overal rondbabbelen wat je hem vertelt. Tenzij je natuurlijk zelf wil dat hij met iemand contact opneemt.