Algemene studiebegeleiding voor de opleiding HW

Leren kan je op veel verschillende manieren doen. Er bestaat niet zoiets als de ideale manier van studeren, laat staan dat de meest succesvolle studiemethode bestaat. Dit betekent niet dat er niets meer gezegd kan worden over studiemethoden.

Het blijkt namelijk dat heel wat studenten problemen hebben met de overgang van het secundair onderwijs naar het universitair onderwijs. Niet omdat ze over te weinig intellectuele capaciteiten beschikken, maar vooral omdat ze hun studies niet op een efficiënte manier hebben aangepakt. Daarom is het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan het 'leren leren'.

De eerste lesweek ontvang je van de studiebegeleiders de brochure EFFICIËNTER STUDEREN waarin alles i.v.m. een efficiënte studie-aanpak beschreven wordt. (klik hier voor de brochure in pdf:  brochure Efficiënter studeren + bijlage weekplanning en efficiënter blokplannen) semesterkalender)


Door het monitoraat worden ook verschillende workshops georganiseerd waarin de principes uit de DENK WIJZER concreet toegepast worden op de vakken van de opleiding:

  • De sessie studiemethodiek (in oktober) heeft als voornaamste bedoeling enkele algemene technieken bij te brengen om een cursus te verwerken en in te studeren.
  • Tijdens de studieplanning workshop wordt het maken van concrete en realistische planningen ingeoefend.
  • In de blok- en examens-workshop (eind november) worden concrete tips gegeven voor een efficiënte planning tijdens de blokperiode, worden de verschillende soorten examens besproken en wordt dieper ingegaan op problemen zoals black-out, uitstelgedrag, faalangst en stress.
  • Tijdens de sessie evalueren en bijsturen (eind februari) krijgen studenten met tegenvallende resultaten informatie over o.a. deliberatiemogelijkheden, heroriëntering,… Bijkomend worden in de sessie tips en technieken aangereikt om het tweede semester beter aan te pakken.

Gedurende het academiejaar kan je ook altijd individueel terecht bij de twee studiebegeleiders van het monitoraat of op de Afdeling Studieadvies.