Vakinhoudelijke studiebegeleiding voor de opleiding HW

De studiebegeleiders bieden hulp voor de volgende vakken uit 1e bachelor:

  • Inleiding boekhouden (Delphine François)
  • Vennootschapsboekhouden (Delphine François)
  • Inleiding macro-economie (Delphine François)
  • Inleiding micro-economie (Delphine François)
  • Wiskunde I-A en I-B (Erlijn Cools)
  • Statistiek I (Erlijn Cools)

Deze begeleiding gebeurt op verschillende manieren:

 • Begeleiding in kleine groepen (monitoraatsessies)

  Er worden tijdens het academiejaar regelmatig groepssessies georganiseerd waarin moeilijkere leerstofonderdelen nog eens verhelderd worden. Let op!: deze sessies vervangen niet de lessen die gegeven worden door de professoren en assistenten. De sessies zijn enkel zinvol wanneer je de leerstof vooraf al eens hebt doorgenomen.

  Tijdens deze sessies krijg je ook nog informatie over welke studiemethode je voor een bepaald vak best hanteert of hoe je bepaalde leerstofonderdelen het best aanpakt. Tijdens deze groepssessies wordt je ook aangemoedigd om zelf vragen te stellen.

 • Individuele begeleiding

  Het kan natuurlijk gebeuren dat je problemen niet in de groepssessies aan bod gekomen zijn of dat je nog steeds met vragen zit. Als dat het geval is, kom dan gerust langs op het monitoraat! Met al je vragen of problemen rond de vakinhoudelijke verwerking van deze opleidingsonderdelen kan je dus ook individueel bij de studiebegeleiders terecht:

  • je ziet de verbanden tussen de verschillende hoofdstukken niet.
  • je begrijpt een aantal termen of een paragraaf niet uit de cursus.
  • je ziet het essentieel verschil niet tussen twee theorieën.
 • Voorbereiding op de examens en feedback

  In de loop van elk semester organiseert het monitoraat, in overleg met de professoren, voorbeeldexamens voor de hoger genoemde vakken.
  Deelnemen aan voorbeeldexamens is werkelijk een aanrader voor wie wil 'proeven' van de manier waarop de professoren hun vak examineren. De bedoeling is niet om je schrik aan te jagen, maar eerder om verhelderend te werken. Tijdens een voorbeeldexamen krijg je de nodige tijd om de examenvragen op te lossen. Aansluitend wordt een modeloplossing besproken waarbij de oplossingsmethode centraal staat. Bij de feedback krijg je vooral tips mee om op een gestructureerde manier een vraag te beantwoorden. Er worden ook nuttige suggesties meegegeven hoe je je het best kan voorbereiden naar de examens toe.

  Door actief deel te nemen aan een voorbeeldexamen, krijg je een beeld van je prestaties. Is het voorbeeldexamen niet goed gelukt, dan heeft dit niet noodzakelijk een gevolg voor je slaagkansen, of betekent dit niet dat je de verkeerde studiekeuze gemaakt hebt. Maar dan is het wel tijd om je studiemethode bij te sturen. Ook goede prestaties op een voorbeeldexamen zijn geen garantie dat je zal slagen. Het betekent wel dat, als je je leerstof op een behoorlijke manier blijft bijwerken en inoefenen, je een goede kans maakt om de eerste bachelor met succes te voltooien.