Onderzoek

In onze vakgroep verzorgen we onderzoek over en voor de overheid en de publieke sector in de brede zin van het woord. De verschillende onderzoekslijnen focussen op de organisatie, het management en het beleid van de overheid op verschillende niveaus (lokaal, centraal, internationaal) en in verschillende beleidsdomeinen (zoals welzijn, veiligheid, digitalisering, klimaat en energie).