Onderzoek

In onze vakgroep verzorgen we onderzoek over en voor de overheid en de publieke sector in de brede zin van het woord. De verschillende onderzoekslijnen focussen op de organisatie, het management en het beleid van de overheid op verschillende niveaus (lokaal, centraal, internationaal) en in verschillende beleidsdomeinen (zoals welzijn, veiligheid, digitalisering, klimaat en energie).

Onderzoeksdomeinen

     Lokale democratie                                          Digitalisering in de overheid                      Fiscaal beleid & publieke financiën                      Beleidswetenschappen

         

        Europese instellingen                                Maatschappelijk middenveld                               Klimaatbeleid                                                       Burgerparticipatie

           

 Lokale besturen en gemeentefusies                                   Veiligheid                                         Politiek-ambtelijke verhoudingen                      Regionale samenwerking

    

 Pictogrammen van  www.flaticon.com