Bestuurskunde, beleidskunde en overheidsmanagement

 Ons onderzoek focust op het bestuur en de organisatie van de publieke sector in brede zin: de overheid op verschillende niveaus, publieke organisaties, het maatschappelijk middenveld en de non-profit sector. We bestuderen (1) bestuurlijke vraagstukken zoals interbestuurlijke relaties en netwerken en samenwerkingsverbanden tussen overheid, middenveld en burgers, (2) beleidskundige vraagstukken inzake implementatie en evaluatie van overheidsbeleid, en (3) organisatievraagstukken inzake het management van publieke organisaties en non-profit- en middenveldsorganisaties.

 

Recente publicaties