Dr. Ann-Kathrin Reinl

Ann-Kathrin ReinlContactgegevens / onderzoeksdisciplines / publicaties

 
Vraag & antwoord

Waar gaat jouw onderzoek over?

Mijn LOTSEU-onderzoeksproject, waar ik de komende jaren vooral aan zal werken, gaat over de relevantie van lokale context voor de publieke opinie ten aanzien van EU-breed solidariteitsbeleid. Om precies te zijn, ga ik na of de lokale omgeving waarin een persoon zich bevindt – met name de economische prestatie van een gemeente of de nabijheid van crisishaarden – belangrijk is voor het vormen van voorkeuren op individueel niveau. Ik maak ook deel uit van het Euromanifestos-project en zal vanaf maart volgend jaar betrokken zijn bij een groter Horizon Europe-onderzoeksproject (ActEU) over vertrouwen in en tevredenheid met democratie.

Vanwaar de interesse in dat onderwerp?

Mijn interesse voor dit onderwerp ontstond tijdens mijn master en is in de loop van de tijd – helaas mede door de opeenvolgende Europese crisissen – enkel sterker geworden. Veel mensen in mijn privéomgeving beschouwen de EU – en haar voordelen zoals vrij verkeer – als vanzelfsprekend. Maar het toekomstige succes van de Unie is geenszins gegarandeerd. De EU heeft de inzet en samenwerking van haar burgers nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden.

Waarom is jouw onderzoek maatschappelijk relevant?

Mijn onderzoek richt zich vooral op de publieke opinie in crisistijden. De Europese Unie is de afgelopen tien jaar getuige geweest van een groot aantal van dergelijke uitdagingen en moet voortdurend nieuwe manieren vinden om deze met succes te bestrijden (of op zijn minst te verminderen). De publieke opinie over dit soort beleid is van fundamenteel belang voor de legitimiteit van de gemeenschap en haar voortbestaan. De inzichten die ik doorheen mijn onderzoek heb opgedaan, zijn daarom niet alleen wetenschappelijk relevant, maar ook van groot belang voor politici op alle politieke niveaus.

Wat is het eerste dat je doet als je onverwacht vrije tijd hebt?

Mocht ik onverhoopt wat vrije tijd hebben, dan vertoef ik graag in een gezellig café, bestel ik een iced latte en lees ik een boek of geniet ik gewoon van de omgeving. Als ik liever thuisblijf in plaats van het huis uit te gaan, speel ik zeker een rondje Mario Kart op mijn Nintendo Switch.