Dienstverlening binnen de UGent

...

Dienstverlening binnen de Universiteit Gent

  Albrecht Johan

  • Lid Commissie Energie 2030
  • Senior fellow Itinera Institute

  De Clercq Marc

  • Lid Beleidscommissie Internationalisering
  • Lid beroepscommissie ZAP evaluaties
  • Lid Raad Doctoral School of Social and Behavioural Sciences
  • Plaatsvervangend voorzitter Academiseringsraad

  Rayp Glenn

  • Lid Bibliotheekcommissie
  • Lid Commissie Nevenactiviteiten
  • Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

  Schoors Koen

  • Academisch coördinator van de Aanvullende Opleiding Economie en Bedrijfskunde
  • Directeur CERISE
  • Lid Commissie Internationalisering