Externe wetenschappelijke dienstverlening

Joris Voets

   • Lid Extern Auditcomité  van de VDAB
   • Lid Redactie tijdschrift ‘Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement’ (Die Keure)
   • Lid Redactie tijdschrift ‘Ruimte & Maatschappij’ (Garant)
   • Lid Algemeen Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw)
   • Lid van International Research Society for Public Management (IRSPM)
   • Extern expert in Werkgroep Taal en Bedrijf van de Onderzoeksraad van de Hogeschool Gent

Bruno Seutin

   • Lid van de Hoge Raad  voor het Handhavingsbeleid.

Bram Verschuere

  • Lid Jonge Academie (  http://jongeacademie.be/ )
  • Co-voorzitter van de EGPA permanent study group on Public Governance of Societal Sectors.
  • Organisator van workshops bij internationale conferenties (EGPA, EURAM, NIG, IRSPM)
  • Reviewer bij internationale tijdschriften (o.a. Public Management Review, Public Administration, International Review of Administrative Sciences, Journal of Public Administration Research and Theory)
  • Redactielid ‘verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak’, Uitgeverij Politeia
  • Organiser/conference co-chair 'EGPA/ASPA Transatlantic Dialogue', June 2016, Faculty of Economics and Business Economics, Ghent University
  • Voorzitter werkgroep 'bestuur en beleid' van de vereniging voor politieke wetenschappen.

 

Ellen Wayenberg

 • Co-voorzitter van de EGPA permanent study group on Regional and Local Government
 • Lid Redactie tijdschrift ‘Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement’ (Die Keure)
 • Reviewer bij internationale tijdschriften (o.a. ‘International Review of Administrative Sciences’, ‘Local Government Studies’, ‘Urban Research and Practice’)
 • Lid stuurgroep project ‘Advocacy voor Gezondheid in aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018’
 • Lid van de Themagroep Overheid – Statistiek Vlaanderen
 • Lid van diverse doctoraats/begeleidingscommissies aan andere Vlaamse universiteiten

Claire Dupont

 •  Lid van de Scientic Committee van de Europees Milieu Agentschap
 •  Research Fellow aan Earth System Governance Project
 •  Lid van European Consortium for Political Research (ECPR)
 •  Lid van Academic Association for Contemporary European Studies (UACES)
 •  Lid van International Studies Association (ISA)
 •  Reviewer bij international tijdschriften (o.a. Journal of Common Market Studies, Environmental Politics, Policy Sciences, Global Environmental Politics)

 

Filip De Rynck

 • Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid
 • Lid van het dagelijks bestuur van het Kenniscentrum Vlaamse Steden
 • Lid van de redactieraad van het tijdschrift Ruimte en Maatschappij
 • Lid van meerdere stuurgroepen en tijdelijke projectgroepen voor Vlaamse en lokale overheden
 • Medepromotor van N – Lab, samenwerkingsverband binnen de UGent voor de studie van netwerken